" Ahlak " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İsraf nedir?

İsraf ne demektir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Arapça bir kelime olan israf “serefe” kökünden gelmektedir. Seref, yemek, içmek, giyip, gezmek gibi meşru ve mübah olan hususlarda makul ve maruf sınırı aşmak demektir.
İsraf; Lüzumsuz yere harcama yapmak, ihtiyaçtan fazla tüketmek, saçıp savurmaktır.
İnsan fiillerinde sınırı aşana, aşırılık yapana, dengesiz harcama yapan kimseye de müsrif denir.
Tüketim ve harcamada; en aşağı derecede cimrilik, ortası iktisat, aşırısı ise israftır. Allah (cc) İsraf ve cimriliği de haram kılmıştır. İşte Rabbimizin hükmü:
“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver; fakat israf ederek saçıp savurma! Çünkü saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridirler. Şeytan ise, Rabbine karşı çok nankördür.” [1]
İsraf aynı zamanda Allah’ın (cc) koyduğu ölçülere uymamaktır
“İsraf” hem yiyecek ve eşya kullanımında aşırılık hem de Allah’ın koyduğu helal ve haram ölçüsüne uymamak anlamındadır.
İsrafın diğer bir anlamı da savurganlıktır. Dünya nimetlerini Allah insanlar ve canlılar için yaratmaktadır. Bu nimetleri kullanma ve yeme arzusunu da insanın içerisine koyan yine Allah’tır. Bunları yemek, içmek veya kullanmak insanın hem hakkıdır, hem de şükrünün bir gereğidir. İnsan nimetleri yiyecek, ama nimeti vereni de bilecek. Savurganlık anlamındaki ‘israf yasağı’ çok güzel bir ‘ekonomik denge’dir. İsraf, bu dengeyi bozar. Birisi çok harcarsa, diğerinin hakkına el atmış olur. Herkes gücüne, çalışmasına ve şartlarına göre nimetlerden yararlanır. Ancak israf edenler bu nimet dengesini bozarlar. [2]

Kaynakça:
[1] İsra, 27; Hüseyin K. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İsraf nedir? Ece / İslam’ın Temel Kavramları
[2] Yusuf Kerimoğlu / Kelimeler ve Kavramlar

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com