" İtikaf " 1 yorum

 

 İtikafın Şartları

İtikafın şartları nelerdir?

İtikafa niyet edilmelidir

İtikafın sahih olması için niyet şarttır. Bu, Hanefilerle Hanbelîlere göre şarttır. Malikilerle Şafiler bu görüşe muhalefet etmişlerdir. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)

İtikafa giren kişinin Müslüman olması şarttır

Kâfirin itikafa girmesi sahih olmaz.

İtikafta ergenlik çağına gelmiş olmak şart değildir

İtikafta ergenlik çağına gelmiş olmak şart değildir. Bu nedenle mümeyyiz (iyi ve kötüyü ayıran) bir çocuğun itikafı da geçerlidir. (İslam İlmihali-M.Asım Köksal)

İtikafa giren bir Müslüman temiz olmalıdır

İtikaf yapan Müslüman, âkil (akıllı) ve temiz olmalıdır. Onun için Müslüman olmayanın, delinin, cünübün, hayız ile nifastan temiz bulunmayanın itikafı olmaz.
Gayr-i müslim ibadete, mecnun da niyete ehil değildir. Temiz olmayanların da mescitlere girmesi yasaktır.
İtikafın sahih olması için cünüplükten, hayız ve nifas halinden temiz bulunmalıdır. Bu şart Şafiîlerle Hanbelîlere göredir. Malikîlerle Hanefîler buna muhaliftirler.
(Büyük İslam İlmihali)

İtikaf yapan oruçlu olmalıdır

Vâcip olan bir itikafta, itikaf yapan oruçlu bulunmalıdır. Bu halde orucun yanılarak bozulması itikafa zarar vermez. Diğer itikaflar için oruç şart değildir. Çünkü onlar için bir müddet yoktur. Öyle ki camiden bir iki saat içinde çıkıncaya kadar itikafa niyet edilmesi de sahihtir. (Şafiîlere göre, vacip bir itikafta da oruç şart değildir.) (Büyük İslam İlmihali)

Kadın kocasının izni olmadan itikaf yapamaz

İtikaf için buluğ, erkeklik, hürriyet şart değildir. Buna göre akıllı olan çocuğun, kadının, kölenin itikafları sahihtir. Şu kadar var ki, kadının itikafı kocasının ve kölenin itikafı da efendisinin iznine bağlıdır. İsterse bunlar itikafı nezretmiş (adak adamak) olsunlar, hüküm aynıdır. İzin bulunmayınca kadın, nezretmiş olduğu itikafı kocasından ayrıldıktan sonra, köle de azad edildikten sonra kaza eder. (Büyük İslam İlmihali)

Zevcesine itikaf için izin veren bir kimse sözünden dönemez

Bir kimse, itikaf için zevcesine izin verse bundan dönemez, artık engellenmesi doğru olmaz. Efendi ise, kölesine verdiği izinden dönebilir.
Mükâteb (sözleşmeli) bir köle ise, efendisinin izni olmasa da, itikafta bulunabilir. Çünkü kısmen hürriyetine sahiptir.
(Büyük İslam İlmihali)

İtikafta dışarı çıkmamak gerektir

Hz. Aişe der ki:
“İtikaf yapan kişiye sünnet olan şey hasta ziyaretine gitmemesi, cenazeye katılmaması, kadına dokunmaması, kadınla ilişkiye geçmemesi ve çok önemli bir ihtiyaç dışında hiç dışarı çıkmamasıdır. İtikaf ancak oruçla olur. Ayrıca cemaatle namaz kılınan mescitte itikaf yapabilir.”
(Ebu Davud-Cem'ul Fevaid)

Resulullah (asm) zorunlu olmadıkça mescitten ayrılmazdı

“Resulullah (asm) eve zorunlu bir ihtiyaç dışında gitmezdi.” (Müslim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İtikafın Şartları

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
günay yılmaz "14.8.2012 13:44" tarihinde demiş ki:
vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı tşk ederim.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com