" İtikaf " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İtikafa ne zaman girilmelidir?

İtikafa ne zaman girilmelidir? İtikaf sadece Ramazan-ı Şerif'e mahsus bir ibadet midir?

Cevap:

İtikaf, hususen “Ramazan’ın son on gününde” yapılmalıdır

Hz. Aişe'nin rivayet ettiğine göre:

“Resulullah (asm), vefat edene kadar Ramazan’ın son on gününde itikafa girerdi. Sonra vefatının ardından hanımları itikafa girmeye devam ettiler.”
(Buhari, Cem'ul-Fevaid)

İtikaf, “senenin her ayında” yapılabilir

Ramazan’dan başka bir zamanda ibadet niyeti ile bir mescitte bir müddet yapılan itikaf da müstahab (işlenmesinde sevabı çok,işlenmediği takdirde günah ve mesuliyeti olmayan ameller)dır. (Büyük İslam İlmihali)
Vacip ve sünnet olan itikafların dışında itikafa girmek müstehabdır. Bunun belirli bir vakti yoktur. Hatta mescide giren kimse, çıkıncaya kadar itikafa niyet ederse, orada kaldığı sürece itikafta sayılır.

Peygamber Efendimiz (asm) “Şevval ayında” da itikafa girmiştir

Bir rivayette şöyle denir:
“Resulullah (asm) her Ramazan’da itikafa girerdi. Akşam namazını kılar kılmaz itikaf mahalline gelirdi.”
Râvi der ki:
“Bir gün Hz. Aişe (ra) de itikaf için izin istedi, Resulullah (asm) izin verdi. Mescidin içinde itikaf için bir çadır kuruldu. Bunu Hafza validemiz (ra) işitti. Onun için de bir çadır kuruldu. Arkadan Zeynep (ra) validemiz için de bir çadır kuruldu. Sabah olup da Resulullah (asm) hücresinden çıkınca dört çadır kurulduğunu görür ve “Bunlar da ne?” diye sorar. Durum haber verilince: “Onları bu işe sevkeden şey nedir, Allah’ın rızasını kazandıracak bir amel düşüncesi mi? Hayır! Derhal kaldırın, gözüm görmesin!” emretti. Çadırlar kaldırıldı. O Ramazan Resulullah da (asm) itikafı terk etti. Şevval’in son onunda itikafa girdi.”
Bir diğer rivayette şöyle denir:
“Resulullah (asm) çadırların kaldırılmasını emretti. Derhal yıkıldılar. O yıl itikafa girmeyi Ramazan’da terk etti, Şevval ayının ilk onunda yerine getirdi.”
(Kütüb-i Sitte)
Bir başka rivayette:
“Şevval’in yirmisinde” ifadesi geçmektedir.
(Ebu Dâvud)

Peygamber Efendimiz (asm) vefat ettiği yıl “Ramazan’ın son yirmi gününde” itikafa girmiştir

Enes bin Malik der ki:
“Peygamber (asm) Ramazan’ın son on gününde itikafa girerdi, bir sene itikafa girmedi; bir yıl sonra yirmi gün itikaf yaptı.”
(Tirmizi, Cem'ul-Fevaid) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İtikafa ne zaman girilmelidir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com