" İtikaf " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 İtikafta geçirilecek süre ne kadar olmalıdır?

İtikafta ne kadar kalınmalıdır? İtikafta geçirilecek süre ne kadar olmalıdır?

Cevap:

“İtikafın en az müddeti bir gün, en fazla müddeti on gündür.” (Kütüb-i Sitte)
Bir itikafın en az müddeti; İmam Ebu Yusuf'a göre bir gündür.
İmam Muhammed'e göre bir saattir. (Bir saat, fıkıh âlimlerine göre, zamanın belirsiz olan az veya çok bir parçası demektir. Yoksa bir günün yirmi dörtte biri demek değildir.)
Malikîlerce tercih edilen görüşe göre ise; bir gündüz kadar, bir gecedir.
Şafiîlere göre de, "Sübhanallah" denilmesinden bir an kadar fazla olan pek az bir zamandır.
(Büyük İslam İlmihali) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İtikafta geçirilecek süre ne kadar olmalıdır?

Bu konu hakkında başka bir soru:

Bir saatin zamanın belirsiz olan az veya çok bir parçası ne demek? yani bizim normal bildiğimiz saat kavramına göre bir veya imkanı olmayan için yarım saat girilir mi? Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İtikafta geçirilecek süre ne kadar olmalıdır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Fukahanın örfünde saat, zamanın bir cüzüdür. Müneccimlerin dediği gibi, yirmi dört saatin bir cüzü değildir. (Redd'ül Muhtar)
İtikâfın en az müddeti zaman lâhzasiyla* bir lâhzadır. Bunda hiçbir sınırlama yoktur. Mâlikîlerle Şâfiîler bu görüşe muhalefet etmişlerdir. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)

*lahza: Göz açıp kapayacak kadar kısa zaman. Bir an. En kısa zaman. Göz ucu ile bir bakış.
Anlaşılacağı üzere itikafa en az bir saat girmek şart değildir, yarım saat olarak da girilebilir.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İtikafta geçirilecek süre ne kadar olmalıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com