" İtikaf " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İtikafa nerelerde girilmelidir?

İtikafa nerelerde girilmelidir? Evlerde itikafa girilebilir mi?

Cevap:

Bazı âlimlerce; Mescid-i Nebevî, Kâbe ve Mescid-i Aksa'da, bazılarınca cuma kılınan mescitlerde itikaf caiz addedilirken, Hanefîler beş vakit namazın kılındığı her yerde itikafın caiz olacağına hükmederler. (Kütüb-i Sitte)

Mezheplere göre itikafa girilecek yerler

Hanefilere göre: İtikafa girilecek mescidin, cemaat mescidi olması şarttır. Cemaat mescidi, içinde beş vakit namaz kılınsın kılınmasın, imamı ve müezzini bulunan mescittir.
Bu söylediklerimiz, itikafa giren kişinin erkek olması durumunda söz konusudur. İtikafa girecek olan kişi kadın ise, evin içinde namaz kılmak için hazırlanmış olduğu mescidde itikafa girer. Anılan cemaat mescidin de, itikafa girmesi tenzihen(helale yakın) mekruhtur. Kadının mütad (alışılmış olan) olarak namaz kıldığı kendi yeri dışında, başka bir yerde itikafa girmesi sahih olmaz. Bu yer kadın için, ister evinin içinde bir mescid olarak hazırlanmış olsun; isterse kadının namaz kılması için hazırlanmış olsun fark etmeyip aynı hükme tabidir.
Malikilere göre: İtikafa girilen mescidin halka açık olması ve içinde Cuma namazı kılınan bir mescid olması şarttır. İtikafa giren kadın bile olsa, ev içindeki mescidde itikafa girilmez. Kâbe’de veya bir velinin makamında da itikafa girilemez.
Şafiilere göre: İtikafa girecek kişi, mescidin sırf mescid olarak vakfedildiğini, yani bu mescidin hisseli olmadığını zannederse, bu mescidde kadın veya erkeklerin itikafa girmeleri sahih olur. Böyle bir mescid, cami olmasa, ya da halka açık olmasa da itikafa elverişli olur.
Hanbelîlere göre: Kadının da, erkeğin de her mescidde itikafa girmeleri sahihtir. Ancak, kendisine cemaatin vacib olacağı, bir farzın araya girmesi halinde, itikafa girmeye niyet edilmesi durumunda, cemaatin itikafa girenlerden teşekkül etmesiyle de olsa, cemaatle namaz kılınan bir mescidde itikafın yapılması gerekir.(Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)

Erkekler itikafını mescitte yapmalıdırlar

Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılınan mescidde olmalıdır. İtikafın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır. Diğer mescitlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir. (İslam İlmihali- M. Asım Köksal)
Maliki mezhebinde meşhur olan görüş ise şudur; on gün itikaf etmek isteyen yahut bu kadar itikafta bulunmayı adayan bir kimse ancak cami olan (Cuma namazı kılınan) mescitlerde itikafta bulunabilir. Bir başka mescitte itikafta bulunduğu takdirde Cuma namazına çıkması gerekir ve itikafı bâtıl olur. (Kurtubi, 613)

Kadınların evlerinde itikafa girmeleri daha faziletlidir

Kadınlar da kendi evlerinde mescit edinilen veya mescit olarak ayıracakları bir odada, itikafta bulunurlar. Buraları onların hakkında birer mescit sayılır. Kadınların dışarıdaki mescitlerde, itikaf etmeleri caiz ise de, kerahetten(mekruh olmaktan) kurtulamaz. Kadınların kendi evlerinde namaz kılmaları, mescitlerde namaz kılmalarından daha faziletli olduğu gibi, evlerinde itikafları da her türlü fitne ve fesat düşüncesinden beri olacağı cihetle, mescitlerde itikafta bulunmalarından daha faziletlidir.
İmam Şafiî'ye göre, itikaf tazime lâyık bir yerde yapılabilir ki, o da mescitlerdir. Evlerde mescit edinilen yerler, bu tazime lâyık değildir.
(Büyük İslam İlmihali) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İtikafa nerelerde girilmelidir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com