" Kader " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cenneti, Cennet Yapan Mükafat Olarak Verilmesidir...

Cennet, cennete layık olanlar için Allah’ın bir ihsanı, ikramı, mükafatıdır... Şayet Allah (cc) herkesi cennete koysaydı cennet mükâfat olmaktan çıkardı...

Cehennemlik insanlar Allah (cc) sevmediği için cehennemlik olmadılar. Onlar cehennemi kendileri isteyip kendileri seçtiler.
Allah (cc)bütün yarattıklarını sever ve merhamet eder. Fakat kişi kendi iradesiyle seçmiş olduğu dalaletin neticesinde cehennemi hak ediyorsa bu durumu “Allah (cc) kulunu sevmiyor” diye değerlendirmek Allah’ın rahmet ve adaletini suçlamak olur.
Nitekim terbiye ve eğitimde hem ceza hem mükafat uygulaması vardır. İkisi de adalet ve merhametten gelir. Allah (cc) da kullarını terbiye eder.

Dünyadaki bütün insanların cennete gitmesi adaletsizliktir

Çalışıp işinin hakkını veren, alnının teriyle para kazanan bir adamla, tembel ve görevini alaya alan, işinden kaytarıp başkalarının üzerinden geçinmeye çalışan bir adama aynı ücret verilip, aynı imkânların sağlanması acaba ne kadar âdil, ne kadar makul olabilir?
Dünyaya niçin geldiğini bilerek vazifelerini yapmak için çabalamış bir insanla, keyif içinde gaflete dalmış, kulluğunu unutmuş, nefsine ve yaratılanlara zulmeden bir insanın aynı mekânda yani cennette olması haksızlık değil midir?
Adalet sahibi olan bir hükümetin, zalimler için de elbette hapishaneleri olması lazımdır.

Allah (cc) Âdalet sahibidir ve abes iş yapmaz (Hakîmdir)

Adaletin varlığı ceza ve mükafat ile ortaya çıkar.
Küfür ve sapıklıkla, yarattıklarının haklarına girenleri, Cenab-ı Hakk cehennem ile cezalandırıyorsa elbette sonsuz adalet ve hikmet sahibi olduğundandır. Çünkü bu dünyada zalimce yaşayanları ahirette cezalandırmaması Allah’ın adalet ve hikmetine zıttır.

Allah (cc) yarattıklarının hukuklarını muhafaza eder

Allah’ı inkar etmek, Allah'ın kâinatta görünen sıfat ve isimlerini de kabul etmemek ve hiçe saymak demektir. Hem tüm yaratılanlar aslında Allah’ın isimlerini üzerlerinde gösteren aynalar gibidirler. Ve bu vazifeyi yapmak onlar için en büyük vazife ve en büyük şereftir. Fakat Allah’ı inkar eden biri tüm varlıkların bu kutsi vazifede olduklarını da reddetmiş olur. Onları değersizleştirir.
Ve tüm kâinat kendilerini ve vazifelerini küçük gören her inkârcıdan hak isteyecek Allah (cc) da mahlukatının hakkını muhafaza için adaletinin gereği olarak kâfirleri cehenneme dahil edecektir.

Herkesin cennete gitmesi imtihan sırrını ortadan kaldırır

“Hayır! Kim bir kötülük yapar ve günâhı kendisini kuşatır (da kâfir olarak ölür)se, işte onlar cehennem ehlidirler! Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar.” (Bakara, 81)
“Îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar (da) orada ebedî olarak kalıcıdırlar.” (Bakara, 82)
Öncelikle insan imtihan için bu dünyada olduğunu unutmamalıdır. İmtihan gereği olarak,kazananlara mükâfat olacağı gibi kaybedenler için de elbette bir ceza söz konusudur. Eğer herkes cennete gitseydi imtihan sırrı ortadan kalkacak ve yaratılışa zıt bir hal ortaya çıkacaktı.
Bir ülkede herkes, hiç imtihan edilmeden çok önemli makam, mevki ve yüksek maaş kazansa hatta tembeli de çalışkanı da hemen ya doktor, ya öğretmen, ya avukat vs. oluverse o memleketin hali ne olur acaba? Çalışkan, namuslu kimselere bu, zulüm olmaz mı? Adalet nerede, merhamet nerede diye feryat edilmez mi?

Cenneti, cennet yapan mükafat olarak verilmesidir

“İşte onlar var ya, mükâfâtları Rab'lerinden bir mağfiret ve altlarından nehirler akan cennetlerdir; (onlar) orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Artık (böyle) amel işleyenlerin mükâfâtı ne güzeldir!” (Âl-i İmran, 136)
Cennet cennete layık olanlar için Allah’ın bir ihsanı, ikramı, mükafatıdır... Şayet Allah (cc) herkesi cennete koysaydı cennet mükâfat olmaktan çıkardı. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cenneti, Cennet Yapan Mükafat Olarak Verilmesidir...

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com