" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Resûlullah’ın (asm) Dilinden Kur’ân…

“Siz, Allah’ın huzuruna, O’nun kelâmı Kurân’dan daha faziletli, hiçbir şey ile dönemezsiniz.”

Ebû Hureyre (ra) şöyle demiştir:
“Cebrâil (as) her sene (Ramazanda) Kur’ân-ı Kerîm’i Hz. Peygamber’e (asm) bir defa arz eder, okurdu. Vefat ettiği sene iki kere arz etti, okudu. (Buhârî)
İmâm-ı A’zam bu hadisten yola çıkarak, her Müslümanın senede iki kere Kurân’ı, hatmetmesi gerektiğine hükmetmiştir. Haftada bir cüz okuyan bir kimse ortalama olarak bu hükmü yerine getirmiş kabul edilebilir.
Ebû Zer (ra) Peygamberimizin (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
“Siz, Allah’ın huzuruna, O’nun kelâmı Kurân’dan daha faziletli, hiçbir şey ile dönemezsiniz.” (Hakim, Ebû Dâvud)
Kurân’ın dostu kıyamet gününde (Allah’ın huzuruna) gelir, Kur’ân: “Ya Rabbi! Ona hulle giydir” der. Bunun üzerine kendisine şeref tacı giydirilir. Sonra Kur’ân: “Yâ Rabbi! Ona ihsanını artır” diye dua eder, şeref elbisesi giydirilir. Daha sonra Kur’ân: “Yâ Rabbi! Ondan razı ol” der. Allah da ondan razı olur ve kendisine: “Oku ve yüksel” denilir. Okuduğu her ayetten dolayı bir iyilik de fazla verilir. (Tirmizi, Hâkim, İbn-i Huzeyme)
Câbir (ra) Hz. Peygamber’in (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
“Kur’ân-ı Kerîm Şefaat eden ve şefaati kabul edilendir. Savunucudur, savunması tasdik edilendir. Kim onu önünde tutarsa, kendisini Cennete sevk eder. Kim onu arkasına iterse, kendisini Cehenneme sev keder.” (İbn Hıbban)
Ebû Said (ra) Peygamberimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
Rab Tebâreke ve Teâlâ buyuruyor ki; “Kimi Kur’ân okumak, benden bir şey istemekten alıkoyarsa, ben ona isteyenlere verilenlerden daha üstününü veririm.” Allah kelâmının, diğer kelâmlara, sözlere olan üstünlüğü, Allah’ın, yarattığı mahlûkatına üstünlüğü gibidir. (Tirmizi)
İbn Ömer (ra) der ki; Resûlullah (asm) şöyle buyurdu:
“Muhakkak ki, demire su değdiğinde nasıl paslanıyorsa, şu kalpler de pas tutar.” “Ya Resulallah! Onun cilâsı nedir?” diye sordular. Cevaben “Ölümü çok zikretmek, hatırlamak ve çokça Kur’ân okumaktır” dedi. (Beyhakî, Şuab-ı İman)
Abdullah b. Mes’ud (ra) Peygamber’in (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
“Bu Kur’ân Allah’ın ziyafet sofrasıdır. Yiyebildiğiniz kadar onun nimetlerinden yiyiniz. Şüphesiz ki bu Kur’ân, Allah’ın ipi, apaçık bir nur ve faydalı bir şifadır. Kur’ân, kendisine sarılan için koruyucusu, kendisine uyanlar için kurtarıcıdır. Kurân’a uyan, doğru yoldan sapmaz ki kınansın, eğrilmez ki, doğrulsun. Kurân’ın acaiblikleri, harikaları tükenmez. Çok okumakla eskimez. Onu okuyunuz. Çünkü Allah, onu okumanın her harfine on ecir verir. Dikkat edin ‘elif, lâm, mîm’ bir harftir demiyorum. Fakat ‘elif’ tek başına bir harf ve ‘lâm’ bir harf ‘mîm’ de bir harftir.” (Hâkim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Resûlullah’ın (asm) Dilinden Kur’ân…

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com