" Melekler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Allah Meleklere Muhtaç Değildir

Allah’ın her şeye gücü yettiği halde niçin kainattaki işleri meleklerine yaptırıyor?

“Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, Onun işi sadece ‘Ol’ demektir; o da oluverir.” (Yasin, 82)
“Allah, Samed’dir (her şey her cihetle O’na muhtaç olduğu halde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!” (İhlas, 2)

Yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah, yarattığı hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi meleklerine de muhtaç değildir

Allah (cc) sonsuz kudret sahibidir. Sonsuz kudreti ile tek başına her varlığı yaratır. Yarattıklarını istediği şekilde idare eder.

Meleklerin yaptığı işler, Allah’a olan ibadetleridir

Meleklerin büyük bir kısmı sadece Allah’ı tesbih etmek ile vazifelidir. Kâinattaki düzeni sağlamakla vazifeli olan “amele” melekleri ise, hem tabiat kanunları (Adetullah) ile ilgilenirler hem de Allah’ı zikretmeye devam ederler.
“Amele” melekleri zerreden en büyük gezegenlere kadar her varlığın idaresindeki kanunların uygulanmasında bizzat bulunup, hizmet ederler.
Meleklerin bu kanunları uygulamaları, onların ibadetleri hükmündedir. Diledikleri gibi yönetme yetkileri asla yoktur. Meydana gelen her bir durum ve vaziyet Allah’ın kontrolü altındadır. Her şey Allah’ın yaratması ve düzenlemesi iledir.

Melekler, Allah'ınmükemmel isim ve sanatlarını gösteren hizmetkârlarıdır

Her güzel güzelliğini görmek ister. Mesela bir sanatkâr eşi benzeri olmayan bir sanat ortaya koyduğunda ondaki güzelliği ilk önce kendisi izlemek ister. Ve bundan lezzet alır.
İşte Allah (cc) hem hayret hem hayranlık uyandıran sanat harikası meleklerini öncelikle kendisi seyreder. Çünkü meleklerdeki yüksek kabiliyet, güzellik ve mükemmellik Allah’a ait olup, Allah’ın isimlerinden akseden parıltılardır.
Allah’ın, meleklerini çalışırken izlemesi, sanatındaki kendi kudretini, rahmetini, idare ve egemenliğini izlemesi demektir. Allah (cc), kendi isimlerinin muhteşem faaliyetlerini melekleri üzerinde seyreder.
Allah’ın, meleklerini idare edip ihtiyaçlarını temin etmesi ve onlara lütuflarda bulunmasından gelen bu lezzetin eşi ve benzeri kesinlikle yoktur. Bu lezzet Allah’ın kendi yüce zatına layık “mukaddes bir lezzeti” olup insan bunu tabirden ve idrakten acizdir.

Melekler,kâinatta ilâhî muhteşem kanunları uygulayarak Allah'a hayranlıkla ibadet ederler

Kâinat, Allah’ın hayret verici ve olağan üstü sanat eserleriyle dolu, muhteşem bir sergisidir. Her bir sanatkâr sanatındaki incelik ve güzellikleri anlayacak ve takdir edecek seyircilerin bulunmasını ister.
Cin ve insanların takdir ve tefekkürleri,bu muhteşem kâinat segisindekiharika sanatlar için yeterli gelmez.Bu vazifeiçinAllah'ın, yerin merkezinden yedi kat semaya kadar her yerde bulunabilecekmelekleri vardır.
Melekler memur oldukları işleri yapmakla birlikte bu işlerde Allah’ın isim ve sıfatlarını hayranlıkla izlerler. Ve Allah’ı hamd ü sena ile tesbih edip, sanatını ve icraatını takdir ederler.
Mesela, gök gürültüsü, Ra’d meleğinin Allah’ın kudretini ilan eden bir tesbihi hükmündedir. Hem görevini hem de tesbihini yapar.

Melekler Allah’ın izzet ve azametini gösteren perdelerdir

"İşlerinde akılların hayrette kaldığı O Zât her türlü kusurdan nihayet derecede münezzehtir."
Allah her işi bizzat kendisi yaptığı halde izzet ve azametine zarar gelmemesi için sebepleri kendisine perde yapmıştır. Çünkü insan yüzeysel bakışı ve dar düşüncesiyle bir takım işleri -hiç de basit olmadığı halde- basit ve abes görebilir. Ve haşa:
“Allah neden böyle küçük işlerle meşgul oluyor?” düşüncesi ile Allah’ın büyüklüğünü idrak edemez.
Hem çok hikmetleri olduğu halde, ilk bakışta çirkin gibi görünen hadiseler vardır. Allah (cc) bu hadiselerde "İzzet"ini muhafaza için kendisini gizler. Böylece "Azameti"nin tenkit edilmesine ve sonsuz "Merhameti"nin, merhametsizce eleştirilmesine ve suçlanmasına engel olur.
Çünkü bazı insanlar bu gibi hadiselerin iç yüzündeki güzelliği göremeyip ön yüzündeki çirkinliği Allah’a (haşa) yakıştıramayarak Allah’ın izzet ve azametini tenkit etmeye kalkarlar. Bundan dolayıdır ki Allah (cc); İzzetine ve azamatine dil uzatılmaması için melekleri ve sebepleri araya perde olarak koymuş böylece insanları bu ağır mesuliyetten kurtarmıştır.
Şu da bilinmelidir ki; melekler Allah’ın temiz ve pâk perdeleridir. Allah, haksız şikâyetlere maruz kalmamaları için meleklerine de perde olacak sebepler yaratmıştır.
Bir rivayette vardır ki:
“Azrail (as) Allah’a yalvararak demiş ki:
“Ruhları teslim alma vazifesinde senin kulların bana küsecekler, benden şikâyet edecekler.” Allah (cc) ona cevaben demiş:
"Senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta kullarımın şikâyetleri onlara gitsin sana gelmesin.”
İşte ölüm geldiğinde nasıl hastalıklar ve musibetler insanlar ile Azrail (as) arasında bir perdedir. Azrail (as) hiç akla gelmez. Aynen öyle de Azrail’in (as) kendisi de bir perdedir. Ta ki ölümdeki hikmetleri, güzellikleri, faydaları göremeyen insanların haksız isyan ve şikâyetleri Allah’a gitmesin.
“Her kim Allah’a, Allah’ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ile Mikail’e düşman olursa iyi bilsin ki Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara Suresi, 98 ) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah Meleklere Muhtaç Değildir

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com