" Melekler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Meleklerin kanatları var mıdır?

Meleklerin söylenildiği gibi kanatları var mıdır?

Bitkilere kıtalar arası dolaşabilmeleri, kuşlara ise gökyüzünde uçabilmeleri için farklı kanatlar veren Allah (cc) elbette Venüs’ten Jüpiter’e, Jüpiter’den Satürn’e ve diğer yıldızlara seyahat eden meleklerine de uygun kanatlar ve seyahat araçları vermiştir. Fakat melekler nuranî varlıklar olduklarından elbette kanatları nura münasip bir şekilde olmalıdır.
Yağmur tanelerinden yıldızlara kadar pek çok şey için meleklerin seyahat araçları denilebilir. Onlar bunlara Allah’ın izni ile binerler. Kâinatı seyir edip gezerler.

ayet

“Hamd, göklerin ve yerin Fatır’ı (yaratıcısı), melekleri ikişer, üçer, dörter kanatlı elçiler yapan Allah a mahsustur. (O, mahlûkatı) yaratmada (maddeten veya manen, kime) ne dilerse artırır. Şüphesiz ki Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Fatır, 1)


Ayette meleklerin kanatlarının fazlalığının zikredilmesi, onların güç ve sürat yönünden derecelerini ve Allah (cc) katındaki değerlerini gösterir

Altı yüz kanada sahip olan Cebrail’in (as) kuvvetiyle ilgili şöyle bir hadis rivayet edilir:
Hz. Peygamber (asm) Cebrail’e (as):
“Allah (cc) senin kuvvetinden bahsediyor. Kuvvetin ne kadar?” diye sormuş. O da:
“Lut kavminin dört şehrini kanatlarımın üzerine alıp, göktekiler o şehirdeki köpeklerin havlamasını ve horozların ötüşlerini duyacakları yüksekliğe kaldırdım ve yere çaldım.’’ demiştir.
(Fahreddin Razi; Tefsir-ül Kebir)
Peygamberimiz’in (asm) Cebrail’i (as) iki defa asıl şekli ile gördüğünü Abdullah b. Mes’ud (ra) şöyle rivayet etmiştir:
“Cebrail’i aslî şeklinde gördü, altı yüz kanadı vardır.”
(Müslim)
Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere melekler bir takım latif cisimlerden yaratılmış olup şekil ve boyut sahibidirler.

Ayette geçen “ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan …” ifadesi; meleklerin bir vakitte iki, üç, dört veya daha fazla yıldızlarda bulunabildiklerine de işaret eder.

Güneş ışığı bütün özellikleriyle beraber kolaylıkla her yerde bulunabildiği gibi aynı melek bir anda pek çok yerde bulunabilir.
Çünkü melekler de nuranî olmalarıyla yansıma özelliğine sahip oldukları için tek bir suretleri vardır denilemez. Aynı melek bir anda birçok yerde birbirinden faklı değişik suretlerde bulunabilir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Meleklerin kanatları var mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com