" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kadir Gecesinde Meleklerin Duası

“Melekler ve Ruh (Cebrâîl), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler).” (Kadir, 4)

Allah (cc) her Kadir Gecesi'nde meleklerine yeryüzüne inmelerini emreder

Sidre-i Münteha cennetin altında, yedinci göğün hizasındadır. Bu dünya göğüyle ahiret göğünün hizasında olup yüceliği cennettedir. Dalları ve kolları ise Kürsi’nin altındadır. Sayılarını Aziz ve Celil olan Allah’tan başka kimsenin bilmeyeceği kadar onda melekler vardır. Onlar Aziz ve Celil olan Allah'a ibadet ederler. Onun dallarından bir arpa tanesi kadar olan her bir yerde bir melek vardır. Cebrail’in makamı ise onun ortasındadır.
Allah-ü Teala Sidre-i Münteha’da oturan meleklerle beraber Cebrail’e (as) her Kadir Gecesi yeryüzüne inmelerini emreder. Orada bulunan her bir meleğe mü'minlere karşı şefkat ve merhamet duygusu verilmiştir.
Kadir Gecesi güneş battığı sırada melekler Cebrail’le (as) beraber yeryüzüne inerler. Yeryüzünde her bölgede mutlaka ya secdeye kapanmış veya kıyamda duran bir melek vardır. Mü'min erkeklere ve mümin kadınlara dua ederler.

Kadir Gecesi'nde melekler yeryüzünde bazı yerlere uğramazlar

• Kilise, havra, Mecusilerin tapınağı veya putperestlerin tapınağı
• Pislik attığınız bazı yerlerle
• İçinde sarhoşun bulunduğu evler veya içinde sarhoş edici maddelerin bulunduğu evler
• Dikili putların bulunduğu evler veya asılı çanların bulunduğu evler
• Küçük abdestin yapıldığı yerler veya evin pisliğinin bulunduğu yerler bunun dışındadır.

Kadir Gecesi'nde ilim öğrenene melekler kanatlarını serer

Bu gecenin bereketi çok olduğundan dolayı o gecede melekler yeryüzüne inerler. Melekler inerken beraberlerinde bereket ve rahmet de iner. Nitekim Kur'ân okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler, vitir halkasını çepeçevre kuşatırlar ve samimiyetle ilim talep eden kimseye saygı için kanatlarını sererler.

Kadir Gecesi'nde Cebrail (as) mü'minlerle musafaha eder

Melekler o gece sabaha kadar erkek ve kadın müminlere dua ederler. Cebrail (as) o gece her mü'minle mutlaka musafaha eder. Onun işareti derisinin ürpermesi, kalbinin uyanık olması, iki gözünün yaşarmasıdır. İşte bu Cebrail’in (as) musafahalarındandır.

Kadir gecesi ve gündüzü boyunca melekler müminlerin affı için dua ederler

Melekler tan yeri ağarıncaya kadar yeryüzünde kalırlar. Semaya ilk çıkan Cebrail (as) olur ve o güneşin ufukta belirdiği zamanda çıkar, iki kanadını gerer. Onun yeşil iki kanadı vardır. O saatten başka bunları açmaz. Böylece güneşin ışınları görünmez olur.
Sonra bir meleği çağırır ve yukarı çıkarır. Meleklerin nuru ve Cebrail’in (as) iki kanadının nuru birleşir. O gün güneş sürekli kararsız haldedir. O gün Cebrail (as) ve beraberinde bulunan gökle yer arasında ki melekler mü’min erkeklere, mü’min kadınlara ve Ramazan’da Allah (cc) rızası için oruç tutanlara mağfiret dilerler, rahmet ve dua ederler. Ve yaşarsa gelecek Ramazanda da Allah (cc) rızası için oruç tutmaya kendini hazırlayanlara da dua ederler. Akşam olunca dünya göğüne girerler ve orada halka halinde otururlar. Dünya göğündeki melekler onların etrafında toplanır.
Erkeklerle kadınları teker teker sual ederler ve “falanca ne yaptı? Onu bu yıl nasıl buldunuz?” diye konuşurlar. “Biz falancayı yılın ilk gecesinde ibadet eder bulduk ve yıl boyu ibadet eder gördük.” derler. Onun için mağfiret dilemezler, özürlü için mağfiret dilemek isterler. Falancayı ve falancayı Allah'ı zikrederken gördük falancayı rüku’da, falancayı secdede ve falancayı da Allah'ın kitabını okurken gördük derler.

Melekler ibadet eden her mü'min için ismiyle dua ederler

Kab-el Ahbar, meleklerin Sidre-i Münteha’ya da tek tek kulları saydıklarını ve babalarının adlarıyla kadın ve erkeği söylediklerini nakleder. Sonra cennet Sidre-i Münteha’ya gelip der ki: “Senin sakinlerin olan meleklerin sana verdikleri haberi bana da anlat.” Sidre-i Münteha bunu cennete haber verir.
Kab-el Ahbar der ki: Cennet; “Allah'ın rahmeti falanca erkeğin, falanca kadının üzerine olsun, Allah’ım onları çabucak bana ulaştır” der. Cibril (as) onlardan önce yerine ulaşır. Allah (cc) ona ilham ederde der ki: “Falancayı secde ederken buldum onu bağışla” Allah da onu bağışlar. Cebrail bunu arşı taşıyan bütün meleklere duyurur. Onlar da; “Allah'ın rahmeti falanca erkeğin ve falanca kadının üzerine olsun. Mağfireti de falancaya olsun” derler. Cebrail (as) der ki:
“Rabbim, geçen yıl sünnet ve ibadet üzere bulduğum falanca kulunu, bu yıl yeni bir şey uydurmuş ve kendisine emredilenden geri dönmüş olarak buldum.”
Allah (cc) buyurur ki: “Ey Cebrail, eğer secde ederse ölmezden üç saat önce ben onu bağışlarım.” Cebrail (as) der ki: “İlahi hamd, Sana’dır. Sen yarattıklarının hepsinden daha çok merhamet sahibisin.”
Kab-el Ahbar der ki: “Bunun üzerine arş ve çevresindeki perdeler gökler ve içinde bulunanlar ‘Rahim olan Allah'a hamd’ olsun diyerek inlerler.”
(İbn-i Kesir)

Kim helalinden iftar verirse Cebrail (as) onun için dua eder

Selman’ın bildirdiğine göre Allah’ın Resulü (asm) şöyle buyurmuştur:
“Kim helalinden bir oruçluya bir yemekle iftar ettirip içirirse, melekler ramazan saatlerinde onun için dua ederler. Ayrıca Cibril de kadir gecesinde onun için dua eder.”
(Taberani) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kadir Gecesinde Meleklerin Duası

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com