" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kadir Gecesini İhya Etmenin Mükafatı

“Kim Ramazan’ın yirmi yedinci gecesini sabaha kadar ibadet ile geçirirse, bu benim nezdimde bütün Ramazan geceleri yapılan gece ibadetinin hepsinden daha sevimlidir.” (İmam-ı Gazali)

Allah (cc)katındaki en sevimli ibadet Kadir Gecesi'nde yapılan ibadettir

Bir kudsî hadiste şöyle buyrulmuştur “Kim Ramazan’ın yirmi yedinci gecesini sabaha kadar ibadet ile geçirirse, bu benim nezdimde bütün Ramazan geceleri yapılan gece ibadetinin hepsinden daha sevimlidir.” (İmam-ı Gazali)

Kadir Gecesi'ni ihya eden kimseye cennet kapıları açılır

“Kim iki rekât namaz kılıp istiğfar ederek Kadir Gecesi'ni ibadet ile geçirirse Allah (cc) tarafından bütün günahları bağışlanır. Allah’ınrahmetine gömülür. Cebrail (as), kendisini kanadı ile okşar. Cebrail'in (as) kanadı ile okşadığı kimse cennete girer.” (İmam-ı Gazalî)
Kadir Gecesi üç kez “La ilahe illallah” diyeni Allah-ü Teala bağışlar. Birincisinde affeder. İkincisinde cehennemden kurtarır. Üçüncüsünde de cennete girdirir. (İbn-i Kesir)
Ramazan ayının son günü olduğunda; Allah-ü Teâlâ o gün, Ramazan ayının ilk gününden, o güne gelinceye dek, ne kadar kimseyi cehennemden azad etmiş ise, o kadar kimseyi cehennemden azad eder. (Gunye)

Kadir Gecesi'nde -dört zümreden başka- herkes affedilir

“Kadir Gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
Kadir Gecesi geldiği zaman, Allah-ü Teâlâ Cebrail'e (as)şu emri verir: “Yeryüzüne in.”
Bunun üzerine Cebrail (as); elinde yeşil sancak, meleklerden büyük bir kafile ile yeryüzüne iner.
Elindeki yeşil sancağı Kâbe'nin damına diker.
Cebrail'in (as) altı yüz kanadı vardır. Bunları ancak Kadir Gecesi açar. Bunları açtığı zaman, doğuyu batıyı aşar.
Daha sonra, Cebrail (as)meleklere şu emri verir: “Muhammed ümmetinin arasına girin.”
Ve melekler Muhammed ümmetinin arasına girerler. Melekler, Muhammed ümmetinin arasına girdikleri zaman, her ayakta durana, namaz kılana, Allah'ın zikrini edene selâm verir el sıkışırlar.
Bu arada, duâ edenlerin duâlarına dahi:
“Âmin!” derler. Ta, tanyeri ağarıncaya kadar bu durum böyle devam edip gider. Tanyeri ağardıktan sonra, Cebrail (as)meleklere şöyle seslenir: “Ey Allah dostları! Yolculuk var.”
Bunun üzerine, yeryüzüne inen melekler şöyle derler: “Ey Cibril! Allah-ü Teâlâ, Muhammed ümmetinin ihtiyaçları için neler eyledi?
Onların bu sorularına karşılık Cebrail (as) şu cevabı verir: “Allah-ü Teâlâ onlara rahmet nazarı ile baktı; kendilerini affetti. Ancak şu dört zümre hariç.”
Resulullah Efendimiz’e (asm) bu dört zümrenin kimler olduğu sorulduğu zaman şöyle buyurdu:
“O dört zümre şunlardır: Devamlı şarap (alkollü içki) içen, ana babasına âsi gelen, akrabalara gidişi gelişi kesen ve akrabalık bağlarını koparan, bid'at ehli olup İslâm cemaatini ve ümmetini terk edip onlardan ayrılan."
(Gunye) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kadir Gecesini İhya Etmenin Mükafatı

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com