" Hadis " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 “Dünya öküz ve balığın üzerindedir.” hadisinin kaynağı nedir?

“Dünya öküz ve balık üzerindedir" hadisi hangi hadis kitaplarında geçmektedir?

Cevap:

“Hamele-i Arş ve Semavat denilen melaikenin birinin ismi “Nesir” ve diğerinin ismi “Sevr”olarak dört melaikeyi Cenab-ı Hak arş ve semavata, saltanat-ı rububiyetine nezaret etmek için tayin etmiş.”
Bu hadisin kaynakları:
Hayat-ül Hayavan- ül Kübra, son kısmı “Acaib-ül Mahlıkat” sh: 309; Tefsir Ed Dürr-ül Mensur – Suyutî 6/124 ve 261; El- Metalib-ül Aliye 3/391; Şuab-ül İmam – Beyhakî sh: 433; Tefsir-i Ruh-ul Beyan – Bursevî 8/ 156
Hadisin Zabıt Şekli:
Bu rivayet üç tarik (yol) ve ayrı lafızlarla gelmiştir. Raviler İbn-i Abbas (ra), Vehb bin Münebbih ve Rubay’ ibn-i Zeyd’dir (ra).
İbn-i Abbas’ın tarikinde:
“Arş-ı dört melaike hamletmişlerdir. Bu meleklerden birisi sureten insan gibidir. Birisi de sevr, yani öküz suretindedir. Birisi de kartal suretinde ve diğer birisi de arslan suretindedir.”
Vehb bin Münebbih’in (ra) tarikinde:
“Arşı dört melaike omuzlarında taşırlar. Bu meleklerin her birisinin dört tane yüzü vardır. Bir yüzü sevr, biri arslan, biri kartal, biri de insan yüzü gibidir…”
İbn-i Zeyd’in (ra) tarikinde:
El-hakka suresi, 17. Ayetin tefsirinde, Resul-i Ekrem’den (asm)rivayet ile ferman buyurmuş ki: “Bugün arşı dört tane melaike taşımaktadır. Amma kıyamet gününde onu sekiz tane melaike taşıyacaktır.” olarak geçmektedir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - “Dünya öküz ve balığın üzerindedir.” hadisinin kaynağı nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com