" Kader " Henüz yorum yapılmamış.

 

 "Allah (cc) dilediğine hidayet verir" ne demek?

Kuran'da geçen Allah (cc) dilediğine hidayet verir ayetini nasıl anlamalıyız?

Cevap:

Ayet ve hadislerde hidayetin, kul tercih ettikten sonra verildiği izah edilmiştir. Şöyle ki:
“Semud (kavmin)e gelince, onlara da doğru yolu göstermiştik; fakat (onlar) körlüğü (iman hakikatlerini görmemeyi), hidayete tercih ettiler; böylece kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden aşağılayıcı azabın yıldırımı onları yakalayıverdi.” (Fussilet, 17)
“Kul cüzî iradesini hidayet yolunda sarf ederse, Allah (cc) onun için hidayeti yaratır. Dalalet ve küfür yolunda sarf edenler için de dalaleti yaratır. Ayrıca kuluna seçtiği yolda gitmesi için imkân verir. O yolu kendisine kolaylaştırır.” (Müslim)
“İman, kulun irade-i cüziyesini (cüz’i iradesini) sarfettikten sonra, onun kalbine Allah (cc)tarafından ilka edilen (konulan) bir nurdur.” (Saadeddin Taftazani)
Demek ki hidayet; kulun seçme hakkını kullanmasından sonra ona verilen bir nimettir. Kul kendi iradesini kullanıp hidayeti tercih etmedikçe Allah (cc) onun kalbine zorla hidayeti koymaz. Allah’ın dilediği kulu hidayete erdirmesi, o kulun tercih ve gayretine bağlıdır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - "Allah (cc) dilediğine hidayet verir" ne demek?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com