" Kur'an-ı Kerim " 1 yorum

 

 Belâgat nedir?

Kur’ân-ı Kerim’deki belâgat mucizesi nasıl görünür?

Cevap:

Belâgat; hitap ettiği kimselere göre uygun ve tam yerinde, düzgün ve hakikatli güzel söz söyleme sanatıdır. Açık ve güzel ifadeli konuşma, sözün mana ve ahenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Söylenen sözün söylenenin ihtiyacına tam olarak ve yerinde cevap vermesidir.
Kurân’ın belâgati ise, ayetlerinin dizilişinin; kusursuz ve sağlam oluşundan; tarzının, çekiciliğinden ve hayret verici güzelliğinden; açıklama ve anlatım metodunun, duruluk ve üstünlüğünden; manalarının, kuvvet ve doğruluğundan; sözlerinin, anlaşılır ve akıcılığından ortaya çıkan harikulade bir belâgate sahiptir.
Bu belâgati görebilmek isteyen kimsenin; lügat, sarf, nahiv, ma’ânî, bedi’ ve beyan ilimlerini iyi bilmesi, bu ilimlerle birlikte zevk-i selim (sezme kabiliyeti) sahibi olması gerekir.
Kurân'daki belâgate örnekler ve daha detaylı bilgi için Kur'ân-ı Kerim'deki Belâgat Mucizesi adlı makalemize bakınız. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Belâgat nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
fb lii "25.12.2012 21:44" tarihinde demiş ki:
çok sağolunnn ödevimi yaptıım

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com