" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kur’ân mahlûk mudur?

Kur’ân mahlûk mudur değil midir? Ayrıca bu tartışma kim tarafından ve ne zaman ortaya atılmış?

Cevap:

Kur'ân, Sıfat-ı İlahi'den (Kelam Sıfatı) geldiği için mahlûk değildir

“Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, artık ona eman ver; ta ki Allah’ın kelamını işitsin.” (Tevbe, 6)
Bu ve benzeri ayetlerden anlaşılacağı üzere, Allah’ın (cc) sıfatlarından birisi de “Kelam” (konuşmak) sıfatıdır. Kur’ân, bizzat Allah’ın (cc) konuşmasıdır. Allah (cc) mahlûk olmadığına, ezeli ve ebedi olduğuna göre, Allah’a (cc) ait olan “kelam” sıfatı da ezeli ve ebedidir. Kur’ân da Allah’ın (cc) kelamı yani “Kelamullah”tır. Ve Allah’ın (cc) kelamı olması yönüyle mahlûk değildir.

Kur'ân cildi, kâğıdı, mürekkebi, kabı, sesi, mahreci gibi yönleriyle mahlûk, mana yönüyle ise mahlûk değildir

Kurân’ın mahlûk olup olmadığı konusunda hüküm verirken lafızlarını ve onların ihtiva ettiği manayı birbirinden ayırmak gerekir. Zira ilgili olan konulara göre emir, nehiy, haber gibi adlar alan bu ezelî mana, gerçek anlamda bir kelâm sıfatıdır ve mahlûk değildir.
Kelâm-ı nefsi diye adlandırılan bu manayı, insanların idrak alanına indiren Kurân’ın lafızları, cildi, kâğıdı, mürekkebi gibi ibareleri ise mahlûktur.
Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak içinKurân'ın Mahlûk Olmayışı adlı makalemize bakınız. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kur’ân mahlûk mudur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com