" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kurân'ı diğer semavi kitaplardan üstün kılan nedir?

Kur'ân-ı Kerim’i son kitap yapan ve diğer semavi kitaplardan üstün kılan özellikler nelerdir?

Cevap:

KURAN-I KERİM

“Kelamullah” ünvanına sahip tek kitaptır
 
Kur’an bütün âlemlerin Rabbi ünvanıyla Allah’ın bütün isimlerinin en yüksek mertebesinden gelir.
 
Evrenseldir
 
Kur’an bütün insanlara ve cinlere, geçmiş ve gelecek tüm asırlara hitap eden evrensel bir kitaptır.

Kur’an’da her şey vardır
 
Kur’an’da insana dair her şey, geçmiş, gelecek, bütün fenler, ilimler ve medeniyet harikaları öz ve çekirdek halinde bulunur
 
Tahrif edilmemiştir
 
Kuran’ı muhafaza edeceğini Allah ayetleriyle bildirmiştir. Dünya üzerindeki Kuran-ı Kerimlerde hiçbir fark yoktur.
 
Lafızları ibadettir
 
Kur’an lafızlarının okunuşu ibadet olan tek ilahi kitaptır
 
Belâgata sahiptir
 
Kur’an ayetlerinin dizilişi, kusursuz ve sağlamdır. Tarzı, çekici ve hayret verici güzelliktedir. Açıklama ve anlatım metodu, duruluk ve üstünlüğe sahiptir. Manalarında, kuvvet ve doğruluk hâkimdir. Sözleri, anlaşılır ve akıcıdır.  
 
Peygamberimiz'in Mucizesidir
 
Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz’in (asm),  Peygamber Efendimiz (asm) ise, Kur’an-ı Kerim’in en büyük mucizesidir
 
Son semavi kitaptır
 
Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir

DİĞER SEMAVÎ KİTAPLAR
(İncil, Tevrat, Zebur, Sahifeler )
 
Hususi bir ünvanları yoktur
 
Diğer kitaplar sadece o asrın ve gönderildiği kavmin ihtiyacına cevap veren Allah’ın bazı hususi isimlerinden gelir.                        

Belirli bir zamana hükmederler
 
Sadece indirildikleri kavme ve gönderildiği asra hitap ederler.
 
Belirli konuları işlerler
 
Daha çok dua, nasihat,  tarihsel olaylar ve ahlaki konuları içerirler.
 
Zamanla tahrife uğramışlardır
 
Diğer semavi kitaplar tahrife uğramıştır.
Yapılan araştırmalarda sadece Hıristiyanların incilinde 200 bin fark olduğu tespit edilmiştir.  

Hükümlerin öğrenilmesi için okunurlar
 
Diğer semavi kitaplar ise sadece içindeki ilahi hükümler öğrenilmesi için okunur
 
Diğer semavi kitaplar belâgat mucizesine sahip değillerdir.
 
Peygamberlerine Mucize olark gönderilmemişlerdir
 
Daha önce indirilen semavi kitaplar ise peygamberine mucizesi olarak gönderilmemiştir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurân'ı diğer semavi kitaplardan üstün kılan nedir?
 
Hükümleri kalkmıştır

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com