" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Rum suresinde Bizanslıların galibiyetlerini bildiren ayette bir yanlışlık mı var?

Selamün aleyküm hocam öncelikle vermiş olduğunuz cevaplar için Allah razı olsun. Bir soru takıldı aklıma hocam Kuran'da Rum suresinde bıd sinin ifadesiyle Bizanslıların 3-10 yıl içinde galip geleceği yazılı. Ama bazıları diyor ki Rum suresi 615 yılında indirildi bizans 14 yıl sonra galip geldi yani 628 yılında sonra. Bir hocaya sordum o da öyle söyledi. Bu söyledikleri doğru mudur? Bizans kaç yıl sonra galip gelmiştir? Kuran yanılıyor diyorlar bu doğru mudur? Allah!a emanet olun.

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Romalılar, İranlılara mağlubiyetlerinin yedinci yılında (miladi 623) galebe çalmaya başlamışlardır
“Rum’lar (Arab’ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan İranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir. Önünde de sonunda da emir Allah’ındır; o gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti her şeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.” (Rum, 2-5)
Müfessirlerin belirttiği üzere; bu sure, Müslümanlar henüz Mekke’de iken bi’setin 5. yılında (miladi 613) başlayıp, 616’da Bizans’ın mağlubiyeti ile sona eren İran-Bizans savaşından haber vermektedir. O devrin iki süper devleti olan Bizanslılarla İranlılar arsında cereyan eden bu kanlı savaşa Mekkeli müşrikler de alaka duymuş, neticeyi kitap ehli olan Bizanslılar mağlubiyetle kapayınca müşrikler sevinmiş, Müslümanlar da üzülmüştü. Müşrikler: “Siz ve Hıristiyanlar ehl-i kitapsınız, biz ve İranlılar ümmiyiz (kitap sahibi değiliz.) Bizim kardeşlerimiz sizin kardeşlerinizi tepelediler, biz de sizi tepeleyeceğiz” diye şamata bile yapmışlardı.
İşte bu şamata üzerine bu ayetler nazil oldu ve Müslümanlara bir teselli getirdi.
Rivayet edilir ki; şamatacılara giderek, birkaç yıl içinde Rumların İranlılara galebe çalacağını söyledi. O günün şartlarında bu imkânsız gözüküyordu. Rumlar Suriye, Anadolu ve Mısır’ı kaybetmişlerdi. Buraları İranlılar işgal etmişlerdi. Müşrik liderlerden Ubey İbnu Halef, Hz. Ebu Bekir’e bahse girmeyi teklif eder. Birkaç yılda Rum kazanacak olursa Hz. Ebu Bekir’e on deve vermek, kaybedecek olursa on deve almak üzere bahse girerler. Durumu Hz. Peygamber (asm) öğrenince, Hz. Ebu Bekir’e deve miktarını artırılmasını, zafer müddetinin de uzatılmasını tavsiye eder. Böylece deve sayısı 100’e, tahmin edilen zafer müddeti de 9 yıla çıkarılır. Çünkü ayette geçen “fî bidî sinin” tabirindeki bid’i kelimesi 3’ten 9’a kadar olan bir miktar ifade eder.
Ayet-i kerimenin haber verdiği gibi 616’da kesin mağlup olan Bizanslılar 622’de mukabil harekete geçerek, 623’te galebe çalmaya başlar ve 625’te kesin zafer elde ederler. Böylece Rumlar mağlubiyetlerinin yedinci, harbin de ikinci senesinde galebeye başlamışlar, onların galebeye başladığı sırada Müslümanlar da Bedir’de zafer kazanmışlardır.
Şarihler Rumların İranlılara karşı kazandığı bu zaferin Bedir gününe rastlamasını nazar-ı dikkate alarak, Mekke’de yıllarca önce nazil olmuş bulunan ayetin bir mucize olarak, Müslümanların zaferini de haber verdiğini belirtmişlerdir. Yani ayette geçen “O gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevinecektir.” müjdesini “o gün mü’minler Allah’ın kendilerine Bedir’de yapacağı nusret ve yardımla sevinecekler” şeklinde yorumlamışlardır. Mamafih Allah’ın Rumlara olan nusretiyle mü’minler de ferahlanacak” manası da mevcuttur. (Kütüb-i Sitte cilt 4, 163; Celâleyn Şerhi, cilt 6, 86)
Tarih kaynakları da Kuran-ı Kerim’in haber verdiği bu galibiyeti doğrular
Cenab-ı Hak Rum Suresi ile Rumların mağlubiyetini haber verdiği gibi, “fi bid’i sinin” kelimesi ile de 3-9 yıl içinde Rumların zafer kazanacağını haber verir. Tarih kaynakları da İranlıların karşısında miladi 616 yılında yenilen Romalıların miladi 622-625 yılları arasında İranlılar karşısında zafer elde ettiğini doğrularlar. Yani Romalılar İranlılar karşısındaki yenilgilerinin yedinci yılında İranlılarla tekrar savaşa başlar, savaşın dokuzuncu yılında ise İranlılara karşı kesin zafer elde ederler.
Kaynaklar:
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi c.1, s. 14-15
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü s. 102
Hasan Basri Çantay Kuran-ı Hakim c.2 s. 686
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Rum suresinde Bizanslıların galibiyetlerini bildiren ayette bir yanlışlık mı var?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com