" Kurban " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kurban ibadetinin vakti ne zamandır?

Kurbanın kesilme vakti hangi günlerdir? Vakti girmeden kurbanını kesen kişi ne yapmalıdır?

Cevap:

Kurbanın kesilme vakitleri Kurban Bayramı’nın ilk üç günüdür

“Kurbanın kesilme vakti, eyyam-ı nahr (kurban kesme günleri) denilen kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleridir. Ancak birinci günü kesmek daha faziletlidir.” (Feteva-i Hindiyye)
Şafilere göre ise:
"Kurban kesmenin son vakti bayramın dördüncü günü, güneşin batışına kadardır."
(Sünen-i Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) bayram namazından önce kurban kesmeyi yasaklamıştır

Berabin Âzib (ra) rivayet ediyor:
Resulullah (asm) bir kimsenin bayram namazı kılınmadan önce kurban kesmesini yasakladı.”
(Kütüb-i Sitte)
“Hiçbiriniz namaz kılıncaya kadar, asla kurban kesmesin.” (Mâlik hariç, Altı hadis imamı)
Bera (ra) demiştir ki:
Hz. Peygamber (asm) Kurban Bayramı günü namazdan sonra, bize bir hutbe irad ederek:
"Kim bizim namazımızı kılar ve kurbanımızı keserse (bizim sünnetimize uygun olan bir) amel işlemiş olur. Kim de kurbanı namazdan önce keserse, kesilen bu kurbanlık ailesine ziyafet için kesilmiş bir et koyunu olur" buyurdu. (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesaî)

Namazdan önce kesilen kurbanların iade edilmesi gerekir

İbni Mâce (ra) şöyle rivayet etmiştir:
Uveymir Bin Eşkar (ra) kurbanını bayram namazından önce kesmiş, sonra durumu Resulullah’a arz etmişti.
Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
"Tekrar kurban kes."
Müslim'deki rivayet ise şöyledir:
"Kim kurbanını namazdan önce kesti ise onun yerine bir başkasını kessin. Kim kesmediyse besmele ile kessin."
(Taberânî)
El-Bera Bin Âzib’den (ra):
Ebû Burde adındaki dayım namazdan önce kurban kesti:
“Ey Allah'ın Resulü! Bugün et günüdür. Zor gündür. Çoluk çocuğuma, ev halkına ya da komşularıma yedirmek için acele edip kurbanımı kestim.”
Bunun üzerine Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Senin koyunun, etlik koyundur. Başka bir hayvan keserek kurbanını iade et!”
Sonra şöyle buyurdu:
“Kim namazdan önce kurban keserse, kendisi için kesmiş olur; kim namazdan sonra keserse kurbanı tam olmuş ve Müslümanların sünnetine (âdetine) de isabet etmiş olur."
(Ebu Davud, Tirmizi)
Hz. Enes (ra) anlatıyor:
"Resulullah (asm):
"Namazdan önce kurban kesmiş olan (bilsin ki, kestiği kurban değildir, ailesine et takdim etmiştir), yeniden kessin!" buyurdu.”
(Buhârî, Müslim, Nesâî) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurban ibadetinin vakti ne zamandır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com