" Kurban " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kurban için hangi hayvanları tercih etmek daha faziletlidir?

Peygamber Efendimiz (asm) hangi özelliklerdeki kurbanları tercih etmiştir? Hangi hayvanları kurban etmek daha faziletlidir?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm) kurban için “koç”u tercih etmiştir

Cabir b. Abdullah, Resulullah Efendimiz’in (asm) kurbanını anlatırken şöyle dedi:
“Resulullah Efendimiz (asm), kurban günü iki koç kurbanı kesti.” (Gunyet’üt Talibin)
Peygamber Efendimiz’in (asm) tavsiye ettiği koçun özelliklerini de hadislerden öğrenmekteyiz:
Hz. Aişe (ra) şöyle anlattı:
Resulullah Efendimiz (asm), kurbanı şöyle tarif buyurdu:
“Siyaha basmalı, siyahta bakmalı, siyahta yatmalı.”

Bu hadis-i şerif hadis ravileri tarafından farklı şekillerde açıklanmıştır:
Metinde geçen;
“Siyah içinde yere basan” sözü, ayakları kara anlamında kullanılmıştır.
“Siyah içinde bakan” sözü; gözleri kara anlamındadır.
“Siyah içinde yatan” sözü de; karnı siyah anlamında kullanılmıştır. Bu da şu demektir ki;
Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm), kurban etmek için ayakları, gözleri ve karnı kara olup vücudunun diğer kısımları beyaz olan, boynuzlu koçları diğer renkteki koyunlara, tercih etmiştir."
(Sünen-i Ebu Davud)
Bir kısım ravi de şu şekilde açıklamıştır:
“Siyaha basmalı, siyahta bakmalı…” tabirini şu şekilde anlattılar:
“Etinin ve yağının çokluğudur. O kadar ki; etinin ve yağının fazlalığından kendi kendine yeter. Kendi gölgesinde kalır. Kendi kendine oturur ve bakar.”
Lûgatçiler dahi, şöyle dediler:
“Burada siyahtan murad şudur: İki ayakları, gözleri, dizleri kara…”
(Gunyet’üt Talibin)

Kurban için hangi hayvanların daha faziletli olduğu hakkında âlimlerin görüşleri şöyledir:

Hanefi âlimlerine göre;

“Kurban edilmek istenen iki hayvan, et ve kıymet bakımından eşitse hangisinin eti daha lezzetli ise, o hayvanı kurban etmek daha faziletlidir. Eğer etleri lezzet bakımından eşit olursa o zaman kıymet ya da et bakımından hangisi daha fazla ise onu kurban etmek daha faziletlidir. Bu esastan hareket eden Hanefi âlimleri, koç ile koyunun kıymet ve et bakımından eşit olmaları halinde, koçun koyuna kıymet ve et bakımından bir sığıra eşit olan besili bir koyunun sığıra ve yine böyle semiz bir koyunun kıymet ve et bakımından eşit olduğu bir deveye tercih edileceğini söylemişlerdir.
Keçi, sığır ve develerin erkekleri ile dişileri kıymetçe eşit olurlarsa bunların her birinin dişisini kurban etmenin erkeğini kurban etmekten daha faziletlidir.”

İmam Malik'e göre;

“Koyun kurban etmek diğer hayvanları kurban etmekten daha faziletlidir. Çünkü koyun eti diğer hayvanların etinden daha lezzetlidir. Koyundan sonra en faziletli kurbanlık ise keçi, sonra sığır, sonra devedir. Bunların kendi erkekleri, kendi dişilerinden daha faziletlidir.”

Şafiî ve Hanbelîlere göre;

“Kurban edilmesi en faziletli olan hayvan devedir. Sonra sığır sonra koyun, sonra da keçi gelir. Bir deve kurban etmenin yedi veya on kişiye bir sığır kurban etmenin ise yedi kişiye koyun kurban etmenin sadece bir kişiye yetmesi bunu açıkça ortaya koyar."
(Sünen-i Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurban için hangi hayvanları tercih etmek daha faziletlidir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com