" Melekler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Azrail (as) herkese aynı surette mi görünüyor?

Ölüm anında, Azrail (as) insanın dünyadaki ameline göre suret değiştirir mi?

Cevap:

“(Kafirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara. (Müminlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara.” (Naziat, 1-2)
Azrail (as) dört büyük melekten birisi olup ruhları almakla vazifelendirilmiştir. Nurani bir varlık olduğu için insan gibi bir surette kalmaz. Değişik suretlere girip, değişik şekiller alabilir.
Ruhun alınması sırasındaAzrail (as) kişinin iman ve ameline göre değişik suretlerde gelir. Mümin bir kimsenin ruhunu, güzel bir surette gelerek, tereyağından kıl çeker gibi, şefkatle alır. Kâfir bir kimsenin ruhunu ise korkunç bir surette gelerek, yünlerin içinden dikenli bir çalının çekilmesi gibi şiddetle alır.
Rivayet edilir ki; İbrahim (as) ölüm meleğine der ki:
"Kâfir bir kimsenin ruhunu aldığın andaki suretini bana göstermeğe gücün var mı? Azrail (as):
"Sen buna tahammül edemezsin." der. İbrahim (as):
"Evet, ben tahammül ederim." der. Azrail (as):
"Yüzünü benden çevir." der. İbrahim (as) yüzünü çevirir. Sonra Azrail’e (as) dönüp bakınca, dehşetli bir şekilde görür: Saçları karışmış, pis kokulu, siyah elbiseli, ağzından ve burnundan ateş alevleri ve dumanları akan simsiyah bir adam. Bu hali gören İbrahim (as) bayılır. Kendine gelince şöyle der:
"Ey Azrail, ölüm anında kâfir bir kimseye yalnız bu suretini göstersen ona bu yeter."
Bu seferde mümin bir kimsenin ruhunu aldığı andaki suretini görmek ister. Azrail (as):
"Yüzünü çevir." der. İbrahim (as) yüzünü çevirir. Döndüğünde Azrail’i (as) güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokulu bir genç olarak görür. Şöyle der:
"Ölüm anında mümin hiçbir şeyle karşılaşmayıp, ancak senin bu güzel suretini görse ona kâfidir.
(İmam Gazali, Kalplerin keşfi, 322 )
İşte dünya imtihanında, asıl vazifesini anlamayıp Allah’ın (cc) emirlerine ilgisiz kalanların, ruhunu teslim ederken karşılaşacağı sıkıntılar ve iman edip sâlih amel işleyenlerin ebedi yolculuğunun başında kazanacağı ilk mükâfat böyledir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Azrail (as) herkese aynı surette mi görünüyor?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com