" Namaz " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kutuplarda namaz nasıl kılınır?

Kutuplarda namaz vakitleri nasıl hesaplanır?

Cevap:

Bulunulan yerde namaz vakitlerinden biri gerçekleşmezse o beldeye en yakın olan ve namaz vakitleri tam olarak gerçekleşen beldenin vakitlerine göre namaz eda edilir
Her ne kadar vakit, namazın bir şartı ve bir sebebi ise de, namazın asıl sebebi Allah'ın emri oluşudur. Bu yüzden bütün müslümanlar, bu beş vakit namazı kılmakla yükümlüdürler.
Araştırmacı bazı fakihlere göre, bu gibi yerlerdeki Müslümanlar beş vakit namazla yükümlüdürler. Bulundukları yerde bu namazlardan herhangi birinin vakti gerçekleşmezse o beldeye en yakın olup, beş vakit namazların vakitleri tam olarak gerçekleşen beldenin vakitlerine göre, takdir ederek namazları edaya çalışırlar. İmam Şâfiî'nin görüşü de bu şekilde olup, ihtiyata uygun olan da budur.
Takdir ederek namazları kılma meselesine hadis-i şerifte de işaret edilmiştir;
Bir gün Resulullah (asm) deccalden bahsederken sahabeler;
 “Ya Resulallah! Yeryüzünde o, ne kadar kalacaktır?” dediler.  
“Kırk gün (kalacak). Bir gün bir sene gibi. Bir gün bir ay gibi. Bir gün bir hafta gibi sair günleri de sizin günleriniz gibi olacaktır.”  buyurdular.

“Yâ Resûlallah! Bu bir sene gibi olacak günde, bir günün namazı bize kâfi gelecek mi?” dediler.

“Hayır! Onun için günün miktarını takdir edin, hesaplayın!”  buyurdu. (Sahih-i Müslim)
Güneşin uzun süre doğmadığı veya batmadığı kutup bölgeleri ve yakınlarında da yukarıdaki esaslara göre amel edilir. Bu gibi yerlerde yaşayan müslümanların, oruç ve zekâtları konusunda da bu şekilde bir takdir uygun düşer. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kutuplarda namaz nasıl kılınır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com