" Namaz " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Teheccüd namazı için uyumak şart mı?

Teheccüd namazını kılmadan önce uyumak şart mıdır? Teheccüd namazının kılınması gereken bir zaman dilimi var mı? Yatsı namazı kılınmadan yatılıp kalkıldığında hem yatsı hem de teheccüd kılınabilir mi? Teheccüd namazı sabah namazına ne kadar süre kala kılınabilir?

Cevap:

Gece namazının teheccüd sayılabilmesi için uyumak şarttır
Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir mikdar uyuduktan sonra kılınacak nafile namaza Salât-ı Leyl (Gece Namazı) denir. Bunun sevabı pek çoktur. Bir mikdar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa, "Teheccüd" adını alır. (Ömer Nasuhi Bilmen)
Peygamberimiz’in (asm) yatsı ile gece namazını birlikte kıldığı olmuştur
Âişe (ra) demiştir ki:
Resûlullah (asm) yatsı namazını bitirdikten sonra sabah oluncaya kadar on bir rekat namaz kılardı. Her iki rekatta bir selâm verir, bir rekatle de vitr yapardı. Secdede iken başını kaldırmadan önce elli âyet okuyacak kadar beklerdi. Müezzin sabah namazının birinci ezanını bitirince kalkar, hafif iki rekat (namaz) kılar, sonra da müezzin gelinceye kadar sağ tarafına yatıp uzanırdı. (Müslim)
Hz. Peygamber, yatsıdan sonra kılmış olduğu bu onbir rekat namazı, uyumadan önce kılmış olabileceği gibi belli bir müddet uyuduktan sonra kalkıp kılmış olması da mümkündür. Bilindiği gibi gece kılınan bir nafilenin teheccüd namazı sayılabilmesi için bir müddet uyuduktan sonra kılınmış olması şarttır.
“Ey müzzemmil olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! Bir kısmı hâriç, geceleyin (namaz için) kalk!(Gecenin) yarısı kadar (namaz kıl) veya bundan (yarısından) biraz eksilt yâhut onu artır (serbestsin).” (Müzemmil, 1-3)
Seher vakti girince gece namazını bitirmiş olmak gerekir
Âişe (ra) demiştir ki:
Aziz ve celîl olan Allah, Peygamber’i (asm) gecenin bir bölümünde (hizbini yapmak üzere) uyandırırdı. (Resül-i Ekrem de) seher vakti girince hizbini (her gece devamlı yaptığı ibâdetini) mutlaka bitirmiş olurdu. (Sünen-i Ebu Davud)
Teheccüdün en faziletli vakti: Peygamber Efendimiz (asm), Sahih-i Müslim'de Ebû Hureyre'den (ra) rivâyet edilen bir hadis-i şerifte teheccüd namazının en faziletli vaktini şöyle belirtmiştir: "Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vakittir." (Tecrid-i Sarih Tercümesi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Teheccüd namazı için uyumak şart mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com