" Namaz " 1 yorum

 

 Namazda huşuu yakalamanın yolları nelerdir?

Huşu içinde bir namaz için neler yapabiliriz?

Cevap:

“Müminun (o müminler) muhakkak kurtuluşa ermiştir. O kimseler (o müminlerdir) ki, onlar namazlarında huşu (korku ve eziklik) içinde olanlardır.” (Müminun, 1-2)
Huşu, Allah’ın (cc) huzurunda olduğunu, O’nun her an kendisini gördüğünü bilerek hürmet, tevazu, haya ve huzur içinde ta’dil-i erkana riayetle namaz kılmaktır. Korku ve muhabbetten hasıl olan bu edep hali, namazın makbuliyyeti için esastır.
Huşuu bulmanın öncelikli sebebi, Allah (cc) için namaz kılınmaya devam edilmesidir. Sesli ve geniş mekanlar kalp dağınıklığına sebep olduğu için, kadar namaz esnasında huşu bulmak için mümkün olduğu sükunetli ve dar yerler tercih edilir. Hazırda mevcut olan bir işin yapılmamasıyla kalpte oluşan dağınıklık da huşua mani olur. Bunun olmaması için mevcut işin yapılmasından sonra namaza yönelmek gerekir. Zira Resulullah (asm) bir hadis-i şeriflerinde:
“Akşam yemeği hazırlanmış ise, yemeğe namazdan önce başlayın. Yemeğinizi aceleye de getirmeyin.” buyurmuşlardır.

Namaz kılarken Allah’ın (cc) huzurunda olduğunu düşünmek

Peygamber Efendimiz (asm):
“Kul namaza durduğu zaman, ancak Hz. Allah'ın huzurundadır. Sağa-sola iltifat ederse, Hz. Allah;
"Kime iltifat ediyorsun? Benden hayırlısına mı? Bana dön ey ademoğlu! Çünkü ben iltifat ettiğin şeyden daha hayırlıyım.” buyurur. (Ruh’ül Beyan)
Namazda her şeyi geriye atıp Allah’a (cc) yönelmeli ve O yüce zatın (cc) huzurunda olduğunu düşünmelidir.
Allah’ın (cc) huzurunda olunduğu her an hatırlanırsa, yani Allah’ın (cc) emirlerini işlerken Allah’ın (cc) bizi daima görmekte olduğu düşünülürse selam verinceye kadar huzur muhafaza edilecektir.

Namazın müminlerin miracı olduğunu düşünmek

“Biriniz kalkıp namaza durduğunda Rabbiyle konuşuyor. O halde O’nunla (cc) nasıl konuştuğunu iyi düşünsün.” (Hakim)
“Namaz müminin miracıdır.” (Buhari)
Her bir namazın bizim için miraç hükmünde olduğunu hatırlamak, namazda huşuu yakalamaya vesile olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz’in (asm) miraçta bizzat Allah-ü Teala ile (cc) görüşmesi-konuşması gibi kul da namazında Rabbi ile sohbet etme şerefine mazhar olur.

Namaz kılarken o namazın son namazımız olduğunu düşünmek

“Namaz kıldığında dünyaya veda eden kişinin namazı gibi namaz kıl.” (İbni Mace, Hakim, Beyhaki)
“Hayata veda eden bir kimsenin namazı gibi ve Allah’ı görüyormuşçasına namaz kıl. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görüyor.” (Ebu Muhammed)

Namazda okuduğumuz ayet ve duaların anlamlarını düşünmek

Namazda okuduğumuz ayet ve duaların anlamları ezberlenmeli ve namazda o duaları okurken manaları tefekkür edilmelidir. Ayet ve dualardaki anlamlar bizim namaz esnasındaki düşüncelerimizi, aklımızın faaliyetini yönlendirmelidir.

Namazda yapılan hareketlerin manasını düşünmek

Namaz kılarken yaptığımız hareketlerin hangi anlama geldiği düşünmelidir. Zira; kıyam, rüku, secde gibi hareketlerin başlı başına sembolik anlamları vardır. İnsan kıyamda Allah’ı (cc) zikreden meleklerin ve ayakta duran ağaçların ibadetini, rükuda rüku halindeki dört ayaklı hayvanların ibadetlerini, secdede adeta secde halindeymiş gibi duran sürüngenlerin ibadetlerini, ka’dede (otururken) devamlı oturur gibi görünen taşların ve dağların ibadetlerini Allah’a (cc) sunduğu tefekkür edilmelidir. Bu düşünceler de insanı huşua sevk edecektir.

Namaz dışındaki vakitleri de hayır-hasenatla geçirmeye gayret göstermek

Resulullah (asm) bir kimseyi namazda sakalı ile oynarken gördü ve:
“Kalbinde huşu ve hudu olsaydı, eli edep üzere olur, azası da kalbi gibi olurdu.” buyurdular. (Hakim, Tirmizi)
Namazda insanın aklına gelen şeyler, genel olarak namaz dışında meşgul olduğu şeylerle alakadardır. Namaz dışındaki vakitler hayır-hasenatla geçirilirse, o vakit namazda akla gelen şeyler de hayır-hasenat olacaktır. Yani namazın dışında huşuu sağlamayı öğrendiğimizde namazda da huşuu yakalamayı öğrenmiş oluruz.

Huşuu kazanmanın diğer yolları

Ezan-ı Muhammedî okunduğunda; İsrafil’in (as) sura üfüreceğini hatırına getirmek,
Abdeste kalkarken; Kabrinden kalkacağını hatırına getirmek,
Camiye girerken; Mahşer yerine toplanmayı hatırına getirmek,
Farzı kılmak için kamet getirilirken; cemaatin saf teşkil ettiğini gördüğünde umum insanların mahşer yerinde saflar halinde toplanacağını hatırına getirmek,
İmama uyduğunda; “Sağımda cennet, solumda cehennem, ensemde Azrail (as), karşımda Beytullah, önümde kabir, ayağımın altında sırat, acaba benim hesabım kolay olur mu? Ettiğim ibadet başıma taç, yanımda yoldaş, kabrimde ışık olur mu? Yoksa kabul olmayıp eski bez gibi yüzüme vurulur mu?” diye tefekkür etmeli ve namazı noksansız kılmaya gayret gösterilmelidir.

Risale-i Nur Külliyatında, bilhassa 9. Söz’de namazın ruhu olan huşuu bulduracak orijinal tefekkürler mevcuttur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Namazda huşuu yakalamanın yolları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
fadimana "12.7.2011 21:01" tarihinde demiş ki:
bilgiler için teşekkur ederim.umarım bunları yapabilirim

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com