" Namaz " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Namazın çeşitleri nelerdir?

Namazın nevileri nelerdir? Dört mezhebe göre açıklar mısınız?

Cevap:

Hanefilere göre: Namazın dört çeşidi vardır:
1. Farz-ı ayn olan namazlar: Beş vakit namaz gibi..
2. Farz-ı kifâye olan namazlar: Cenaze namazı gibi.
3. Vâcib olan namaz: Vitir namazı ve başlandıktan sonra herhangi bir nedenle bozulan nafile namazların kazası ile iki bayram namazları gibi.
4. Nafile namazlar: Bunlar da ister sünnet, ister nafile olsunlar aynı gurupta değerlendirilirler. Tilâvet secdesine gelince bu, Hanefîlere göre zaten namaz sayılmamaktadır.
Şafiîlere göre: Namaz iki çeşide ayrılır:
1. Rükû, sücûd ve kıraat gibi bölümleri içeren namazlar ki; bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılır:
a. Beş vakit farz namazlar,
b. Nafile namazlar.
2. Rükû ve sücûdsuz olup da iftitah tekbiri ve selâmı bulunan namazlar: Cenaze namazı gibi. Hanefilerin ileri sürdükleri vâcib namazlar ile Mâlikîlerin ileri sürdükleri rağibe namazları bu mezhepte mevcut değildir. Şâfiiler, Hanbelî ve Mâlikîlerin yaptıkları gibi tilâvet secdesini namaz olarak adlandırmazlar. Bu mezhebin birinci kısmı namazları kendi arasında iki şıkka ayrıldığı için toplam olarak üç kısım namazı kabul etmiş olmaktadırlar.
Malikîlere göre: Namazlar beş çeşittir: Bu çeşitler de ya rükû, sücûd, kıraat, iftitah tekbiri ve selâm gibi bölümleri içerirler veya içermezler. İçeren çeşitler de üçe ayrılır:
1. Farz namazlar: Beş vakit farz namazı gibi.
2. Nafile ve sünnet namazlar.
3. Rağibe (bol ecir umulan) namazlar: Buna örnek olarak fecirde kılınan iki rek'at namazı gösterebiliriz.
Rükû, sücûd, kıraat, iftitah tekbiri ve selâm gibi bölümleri içermeyen namazları gelince bunlar da ikiye ayrılır:
a. Sadece secdeyi içeren namaz: Tilâvet secdesi gibi.
b. Tekbir ve selâmı içerip de rükû ve sücûd gibi bölümleri içermeyen namazlar: Cenaze namazı gibi.
Hanbelilere göre: Namaz dört kısma ayrılır:
Bunlardan ikisi, rükû, sücûd, iftitah tekbiri ve selâm gibi bölümleri içeren namazlardır. Bunlarla birlikte dört kısım namaz şunlardır:
1. Beş vakit farz namazlar
2. Sünnet namazlar
3. Tekbir, selâm ve kıraati içerip de rükû ve sücûdu içermeyen namazlar: Cenaze namazı gibi.
4. Sadece secdeyi içeren namaz: Tilâvet secdesi gibi. Hem bu mezhebe hem de Mâlikîlere göre tilâvet secdesi namaz sayılır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Namazın çeşitleri nelerdir?
Kaynak: Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com