" Namaz " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Namazın vacipleri nelerdir?

Namaz içinde dikkat edilmesi gereken vacipler nelerdir?

Cevap:

Namazların farzları olduğu gibi, bir kısım vacipleri de vardır. Bu vacipleri yerine getirmekle namazın farzları tamamlanıp noksanları giderilmiş olur. Şöyle ki:
1) Namaza başlarken yalnız "Allah" ismi ile yetinmeyip büyüklüğü ifade eden "Ekber" sözünü de ilave ederek "Allahü Ekber" demek vaciptir.
2) Namazlarda "Fatiha" suresini okumak vaciptir. Üç İmama göre ise, bunu okumak farzdır.
3) Namazlarda farz olan Kur'an okuyuşunun ilk iki rekata bağlı kılınması vaciptir.
4) İlk iki rekatın her birinde bir defa Fatiha suresi okunup tekrarlanmaması vaciptir.
5) Fatiha suresini diğer okunacak sure ve ayetlerden önce okumak vaciptir.
6) Fatiha suresine başka bir sure veya bir sure yerini tutacak kadar ayet ilavesi vaciptir. Şöyle ki: Farz namazların önceki ilk iki rekatlarında Fatiha'dan sonra diğer bir sure veya bir sureye denk bir mikdar ayet okunması vacip olduğu gibi, vitir namazı ile nafile namazların her rekatında Fatiha ve Fatiha'dan sonra bir sure veya ona denk bir ayet okunması da vaciptir.
(Fatihaya başka bir sure veya ayetin eklenmesi üç İmama göre sünnettir.)
7) Yalnız başına namaz kılan kimse, sabah, akşam ve yatsı namazlarını dilerse aşikare bir okuyuşla ve dilerse gizli bir okuyuşla kılar. Geceleyin kılacağı nafile namazlarda da hüküm böyledir. Fakat öğle ile ikindi namazlarında ve gündüz kılacağı nafile namazlarda gizli olarak okuması vaciptir.
8) Cemaatla kılınan namazlardan sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarının her rekatında; akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatlarında aşikare Kur'an okumak, öğle ile ikindi namazlarının bütün rekatlarında, akşam namazının üçüncü ve yatsının son iki rekatlarında gizli olarak kıraat yapmak vaciptir.
9) Vitir namazında kunut (dua) okumak ve kunut tekbiri almak vaciptir. Bu İmam Azam'a göredir. İki imama (İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e) göre ise, bunlar sünnettir.
10) Kazaya kalan bir namaz, gündüzün cemaatla kılındığı takdirde, eğer sabah namazı gibi aşikare kıraat yapılması gereken bir namaz ise, yine aşikare kıraet yapılır. Gizli kıraat yapılması gereken bir namaz ise, gizli kıraet yapılır. Tek başına namaz kılan ise, aşikare kıraet yapılması gereken bir namazı kaza ederken dilerse hem aşikare, hem de gizli okuyabilir. Bir rivayete göre de, gündüz kaza edeceği herhangi bir namazda gizli okuması vaciptir; gizli veya aşikare okuma serbestliği yoktur.
11) Secde yaparken yalnız alınla yetinmeyip alınla beraber burnu da yere koymak vaciptir.
12) Üç ve dört rekatlı namazlarda birinci oturuş vaciptir.
13) Namazların her oturuşunda teşehhüdde bulunmak (Tahiyyatı okumak) vaciptir.
14) Namaz içinde okunan secde ayetinden dolayı tilavet secdesinde bulunmak vaciptir.
15) İki bayram namazının üçer ziyade tekbirleri vaciptir. Bu namazların birinci rekatlarındaki rükû ve secde tekbirleri sünnettir. İkinci rekatlarının rükû tekbirleri ise, vacip olan ziyade tekbirlere yakın olduğu için o da vaciptir.
16) Namazların farzlarında sıraya riayet edilmesi, iki farz arasına, farz olmayan bir şeyin girmesine meydan verilmemesi vaciptir. Farz olan kıyamdan (ayakta duruşdan) sonra rükûa gidilmesi, rükûdan sonra da secdeye varılması gibi...
17) Vaciplerin her birini de yerinde yapmak ve sonraya bırakmamak vaciptir. Kur'an okuduktan sonra bir zaman bekleyip sehven düşünceye dalmak ve sonra rükûa varmak gibi.
18) Namazların sonunda selam vermek. Önce sağ tarafa, sonra sol tarafa yüz çevirerek "Esselâm" demek vaciptir. "Esselâmu aleyküm ve Rahmetullah" (*) denilmesinin vacip olduğu açık olarak belirtilmemiştir.
Bir görüşe göre, sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması ise, bütün imamlara göre yalnız bir selam ile olur, bununla namaz biter. Bu selamı vermiş olana, artık uyulmaz. Meşhur olan görüş budur.
(*) Selamet ve Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Namazın vacipleri nelerdir?

Kaynak:

Ömer Nasuhi Bilmen-Büyük İslam İlmihali

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com