" Şeytan ve Cinler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cinler dünyaya insanlardan önce mi geldi?

Cinler mi insanlardan yoksa insanlar mı cinlerden önce yaratılmışlardır?

Cevap:

Cinler Hz. Âdem’den, yani insanoğlundan önce yaratılmışlardır. Kur'ân bu hususu anlatırken:
“Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yaratmıştık.” (Hicr: 15/ 26, 27) demek suretiyle ifade eder.
Bazı âlimler: “Allah cinleri Âdemin yaratılmasından iki bin yıl önce yaratmıştır. Meleklerin gökyüzünde yaşadıkları gibi cinlerin de yeryüzünde yaşadıklarını” söylemişlerdir.
Taberi Tefsiri'nde de yeryüzünde insanlardan önce cinlerin yaratılmış olduklarını şöyle anlatılır:
“Abdullah b. Abbas’tan nakledilen bir görüşe göre, Hz. Âdem daha önce yeryüzünde yaşayan ve orada bozgunculuk çıkardıkları için yok edilen cinlerin yerine yeryüzünde Halife olarak yaratılmıştır.”
Dehhak, Abdullah b. Abbas´ın şunları söylediğini rivayet etmiştir:
“Yeryüzünde ilk yaşayan cinlerdi. Onlar ora­da bozgunculuk çıkardılar, kan döktüler ve birbirlerini öldürdüler. Bunun üzeri­ne Allah (c.c) onlara, meleklerden meydana gelen bir ordusuyla birlikte İblis’i gön­derdi. İblis, beraberinde bulunanlarla birlikte cinlere karşı savaştı. Onları adala­ra ve dağların başlarına kaçmaya zorladı. Sonra Allah (cc) Âdem’i yarattı. Onu yeryüzünde Cinlerin yerine getirdi.”
Bediüzzaman Hazretleri İşarat’ül İcaz tefsirinde;
“Ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım” (Bakara, 2/30) ayetindeki “halife” tabirini açıklarken: Dünyanın, insanların hayatına elverişli şartlara sahip olmazdan evvel yeryüzünde idrakli yani düşünen mahlûkların bulunmuş olduğunu ve o idrak sahibi mahlûkların, cinlerin bir çeşidi olduğunu; yaptıkları fesattan dolayı insanlar ile değiştirildiklerini söylemiştir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cinler dünyaya insanlardan önce mi geldi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com