" Sünnet-i Seniyye " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber Efendimiz (asm) nasıl abdest alırdı?

Abdestin sünnetleri nelerdir? Peygamber Efendimiz (asm) abdesti nasıldı?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm) her namaz için yeni bir abdest alırdı

“Sevgili Peygamberimiz (asm) her namaz için yeni bir abdest alırdı.” (Peygamberimiz’in Şemaili)

Peygamber Efendimiz (asm) yemeğin öncesinde ve sonrasında abdest alırdı

“Yemekten evvel ve sonra alınan abdest fakirliği yok eder. Çünkü o, peygamberler peygamberi Hz. Muhammed’in (asm) sünnetidir.” (Cami’üs-Sağir)

Peygamber Efendimiz (asm) abdest üzerine abdest almayı çok severdi

Ebu Gutayf El-Huzeli (ra) şöyle demiştir:
“Abdullah Bin Ömer’in (ra) yanında idim, öğleyin ezan okununca abdest aldı ve namaz kıldı. İkindi vakti ezan okununca tekrar abdest aldı. Sebebini sordum, şöyle dedi:
“Resulullah (asm):
“Kim abdestli olduğu halde tekrar abdest alırsa, Allah o kimseye on iyilik sevabı yazar.” diye buyurdu.”
(Ahmed Bin Hanbel)

Peygamber Efendimiz (asm) yatağa abdestli halde yatmayı teşvik etmiştir

“Abdestli olarak ve Allah’ı zikrederek yatıp da geceleyin uyanıp, Allah‘dan dünya ve ahiret işlerinden bir hayır isteyen hiç bir Müslüman yoktur ki, Allah ona o istediğini vermiş olmasın.” (Sünen-i Ebu Davud)
“Abdestli olarak yatağına yatan bir kimse o gece ölürse şehitler mertebesine yükselir.” (Kütüb-i Sitte)
“Abdestli yatan, gece ibadet eden, gündüz oruç tutan gibidir.” (Deylemi)
“Abdestli yatan, gece vefat ederse şehit olur.” (İbni Sünni)
“Kim, yatağa abdestli yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar:
“Ya Rabbi bu kulunu affet!” diye dua eder.”
(Hakim)
“Abdestli yatıp Allah-u Teâlâ’yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyandığı zaman yine Allah-u Teâlâ’yı anarsa, o melek, bu kulun affı için Allah’a dua eder.” (İbni Hibban)

Abdeste baslarken besmele çekmek Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnettir

“Abdesti olmayanın namazı, abdeste başlarken “besmele” çekmeyen kimsenin de abdesti yoktur.” (Sünen-i Ebu Davud)

Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmak Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetidir

“Kim benim abdest aldığım gibi abdest alır da gönlünden hiç bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa, Allah onan geçmiş günahlarını affeder.” (Ebu Davud)

Yüzü yıkarken göz pınarlarının ovulması sünnettir

“Yüzü yıkarken göz pınarlarının ovulması sünnettir.” (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) kulakları başıyla birlikte mesh ederdi

“Kulaklar başla birlikte mesh edilir.” (Ebu Davud)

Peygamber’in (asm) abdest alış şekli

“Bir gün Ali Bin Ebi Talib (ra) abdest bozmuş olarak bulunduğum yere girdi ve su istedi. Biz de ona içinde su bulunan bir kap getirip önüne koyduk. Hz. Ali (ra) bana:
“Ey İbni Abbas (ra), Resulü Ekrem’in (asm) nasıl abdest aldığını sana göstereyim mi?” dedi.
“Bende:
“Evet, göster.” dedim.
“Bunun üzerine önce kabı elinin üzerine eğerek sağ elini güzelce yıkadı. Sonra sağ elini suya daldırıp onunla diğer sol elini yıkadı. Sonra da bileklerine kadar iki elini yıkadı. Nihayet ağzına, burnuna su verdikten sonra iki elini birden kaba daldırıp su ile doldurarak yüzüne çarptı. Başparmaklarının birini sağ kulağının diğerini de sol kulağının iç kısımlarına soktu. Yüzünü ikinci ve üçüncü yıkayışında da aynı şekilde yaptı. Sağ eliyle bir avuç su alıp yüzüne akabilecek şekilde alnına döktü, kollarını dirsekleriyle beraber üçer kere yıkadı. Başını ve kulaklarının dış kısmını mesh etti. Ellerini suya daldırıp iki elinin dolusu su avuçlayıp ayağı nalınlı iken üstüne dökerek ovdu. Diğer ayağına da aynı şeyi yaptı.”
“İbn Abbas (ra) dedi ki:
“Ben Ali’ye (ra) nalınlı iken ha!” dedim. O da (ra):
“Evet, nalınlı iken.” dedi.
(Sünen-i Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimiz (asm) nasıl abdest alırdı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com