" Sünnet-i Seniyye " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Sünnet-i Seniyye kaç kısımdır?

Sünnet-i Seniyye'nin kaç mertebesi vardır? Sünnet-i Seniyye'nin kısımları nelerdir?

Cevap:

Üç çeşit sünnet vardır:

Kavlî Sünnet

Hz. Peygamber’in (asm) söylemiş olduğu sözlerinin tümüne “kavli sünnet” denir. Genel olarak “hadis” ifadesiyle kastedilen kavli sünnettir.

Fiilî Sünnet

Hz. Peygamberimizin (asm) dini ve dünyevi hayatındaki pratik uygulamalarıdır.
Hz. Peygamber’in (asm) fiili sünnetinin kısımları ise şöyledir:
1. Cibilli fiil (İnsan olarak kendisinden sadır olan fiiller),
2. Adi fiiller (Bir gelenek olarak yaptıkları)
3. Dünyevi işlerle ilgili fiiller,
4. Harikulade fiiller ( Mucizeler gibi),
5. Hasais türünden olan fiiller (Sadece Hz. Peygamber’e (asm) ait olan fiiller),
6. Kuran’daki hükümleri beyan sadedinde olan fiiller,
7. İmtisali fiiller,
8.Fiil-i müteaddi (Hz. Peygamber’in (asm) başkalarını ilgilendiren konularda yapmış olduğu tasarruflarına denir. Muameleler, cezalar gibi)
9. Vahiy bekleme anında yaptığı fiilleri,
10. Fiil-i mücerred (Bize nispetle, hükmü açıklayan bir karine bulunmayan ve önceki sayılan tasarruflardan hiç birine girmeyen fiiller)”

Takriri Sünnet

Resulullah’ın (asm) sahabeden bazılarından sadır olan bir fiili, gördüğü zaman sükut etmesi yahut o fiilin iyi-güzel olduğunu izhar buyurmasına takriri sünnet denir.
Takriri sünnet birkaç şekilde tezahür edebilir:
1. Hz. Peygamber’in (asm) bir fiile karşı susması, karşı çıkmaması şeklinde olur.
2. Bazen yapılan fiil karşısında tebessüm ve sevinç göstermesi şeklinde olur. (El-Muvafakat, Efalü’r-Resul) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Sünnet-i Seniyye kaç kısımdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com