" Namaz (Salat) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Anne karnında ölen bebeğin cenaze namazı kılınır mı?

Anne karnında 5 aylıkken ölen bebeklerin namazı kılnır mı? Ahirette nasıl bir surette anne babanın karşısına çıkar?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Hanefilere göre:

Eğer doğan çocuk ses çıkarmışsa adı verilir, yıkanır ve cenaze namazı kılınır. Çocuğun ses çıkarması demek, doğum esnasında yüksek sesle ağlaması yahut vücudunun çoğu dışarı çıktıktan sonra yaşadığına delil olacak bir belirtinin bulunması demektir. Eğer çocuk ses çıkarmamış yahut hayat emaresi göstermemişse Zahir’ur-rivayeye aykırı fetvaya esas olan esah (en sağlam) görüşe göre yıkanır ve adı konur. Adem oğlunun şerefine binaen bir kere sarılır ve gömülür, ama cenaze namazı kılınmaz. Hanefilerin bu meselede dayandıkları delil Hz. Ali (ra) hadisidir. Hz. Ali (ra) Hz. Peygamber’in (asm) düşük hakkında şöyle buyurduğunu duymuştur: "Sesi duyulmamışsa düşük üzerine namaz kılınmaz. Sesi duyulursa namazı kılınır, diyeti ödenir, varis ve muris olur. Eğer sesi duyulmamışsa üzerine namaz kılınmaz, mirasçı olamaz ve diyeti ödenmez." (İbn-i Adiy)

Şafilere göre:
Düşük çocuk eğer ses çıkarmış yahut ağlamışsa hükmü büyük insan gibidir, yıkanır, kefenlenir, üzerine cenaze namazı kılınır ve gömülür. Çünkü hayat sahibi olduktan sonra öldüğü kesin olarak anlaşılmıştır. Eğer ses çıkarmaz yahut ağlamazsa bakılır. Eğer hareket etme gibi hayat belirtisi göstermişse, azhar görüşe göre cenaze namazı kılınır. Çünkü canlı olma ihtimali vardır ve ihtiyatlı davranmak gerekir. Eğer böyle bir hareket göstermemişse üzerine namaz kılınmaz. Azhar olan görüşe göre dört aylık olsa bile hüküm böyledir.
Düşük çocuk: Aylarını tam doldurmadan erken doğan çocuktur. Doğum için gerekli olan müddeti yani aylarını tamamladıktan sonra düşük olan çocuk üzerine mutlaka namaz kılınır. Şafiilerin delili Muğire b. Şube’nin Hz. Peygamber’den (asm) rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir: "Düşük üzerine cenaze namazı kılınır ve ana babasına mağfiret ve rahmetle dua edilir." (Tirmizi, Hâkim, Buhari)
Yine şöyle buyuruyor: "Çocuklarınızın cenaze namazını kılın. Çünkü onlar sizin önceden gönderdiğiniz ecirlerinizdir." (İbn-i Mace, Ebu Hureyre)

Hanbelîlere göre:
Dört aylıktan fazla düşük üzerine cenaze namazı kılınır ve cenazesi de yıkanır. Düşük yahut ölü olarak müddeti tamam olmadan doğan çocuktur. Çocuk eğer canlı olarak dünyaya gelir de ses çıkarırsa ihtilafsız olarak yıkanır ve üzerine cenaze namazı kılınır.
Dayandıkları delil Hz. Peygamber’in (asm) şu sözüdür:
"Düşük çocuğa namaz kılınır, ana babasına mağfiret dilenir." (Nesai, Ebu Davud, Tirmizi)
Nesai ve Tirmizi’nin bir rivayeti: "Çocuğa cenaze namazı kılınır." şeklindedir. Ebu Bekr es-Sıddık (ra) şöyle demiştir: "Üzerine cenaze namazı kılınmaya çocuktan daha layık olanı yoktur." Çocuk kendisine ruh üflenen bir varlıktır. Ölmeden sesi duyulmuş bulunan çocukta olduğu gibi, bunun üzerine de cenaze namazı kılınır. Hz. Peygamber (as) doğru ve doğrulanmış bir hadisinde, çocuğa dört ayda ruh üfleneceğini haber vermiştir.

Malikilere göre:
Vaktinde doğmuş yahut düşük olmuş çocuğun üzerine namaz kılınır.
Eğer süt emmek yahut hareket etmek yahut ses çıkarmak suretiyle canlı olduğu bilinirse vaktinde doğmuş yahut düşük olmuş çocuğun üzerine namaz kılınır. Eğer ses çıkarmamış da hareket etmiş yahut işemiş yahut aksırmışsa bunun yıkanması ve üzerine namaz kılınması mekruhtur. Düşük çocuğun kanı yıkanır, bir bez parçasına sarılır ve gömülür. Son ikisi vacip üzerindeki kanı yıkamak menduptur. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, C.3, Cenaze Namazı)

Diğer sorunuzun cevabı için tıklayınız.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Anne karnında ölen bebeğin cenaze namazı kılınır mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com