" Ahlak " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Güzel Ahlaklı Kimseye Vaadedilen Mükafatlar

“Ben dün akşam acaib bir şey gördüm. Ümmetimden biri diz çökerek oturmuştu. Onunla Allah arasında perde vardı. Bu esnada güzel ahlakı geldi. (Perdeyi kaldırıp) onu Allah’ın huzuruna soktu.” (Haraitî)

“Güzel ahlak, güneşin kırağıyı erittiği gibi, günahları eritir.” (Haraitî)

“Suyun buzu erittiği gibi, güzel ahlak da günahları eritir. (Yok eder.) Kötü ahlak da, sirkenin balı bozduğu gibi (güzel) amelleri bozar.” (Taberani)
“Kimde iyi bir huy bulunursa, Allah o iyi huy vesilesiyle onun bütün amellerini düzeltir. Kişinin namaz için temizlenmesi sebebiyle Allah günahlarını örter. Namazı fazladan kendisine kalır.” (Hâkim, Beyhaki)

Güzel ahlak ibadettir

“Kişi güzel ahlakı sayesinde gece ibadet eden ve kavurucu sıcakta susuzluk çeken oruçlunun derecesine ulaşır.” (Taberani)
“Muhakkak ki mü’min, güzel ahlakı sayesinde (gündüz) sâim, (gece) kaim olanların deresine ulaşır.” (Ebu Davud)
“Allah kişiyi güzel ahlakı ile (fazla) namaz kılan ve (fazla) oruç tutanların derecesine yükseltir.” (Ebu Davud, İbni Hıbban, Hakim)
Güzel ahlak, sahibine bu kadar büyük bir fazilet verilmesinin sebebi şudur:
Gündüzü oruç, geceyi ibadetle geçiren insanlar, sadece kendi nefislerinin isteklerine muhalefetle cihad etmektedirler. Ama huyları ve tabiatları birbirinden çok farklı olan insanlara karşı bile güzel ahlaklı olabilmek, tek bir nefse karşı değil, pek çok nefisle cihad etmek demektir. Bu itibarla güzel ahlaklı biri, gündüzü saim, geceyi kaim geçirenler gibi, hatta bazen onlardan da fazla sevap alır. (Cami’ul - Usul)

Güzel ahlaklı kimseler kıyamet günü Peygamber Efendimiz’in (asm) en yakınında olacaktır

“Bana en sevgili olanınız ve kıyamet gününde meclisime en yakınınız ahlakı güzel olanınızdır…..” (Tirmizi)
“Sizlerden kıyamet gününde en çok sevdiğim ve bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır.” (Tirmizi)
Abdullah b. Amr (ra): Rasulullah’dan (asm) şöyle işittiğini nakleder: Rasulullah (asm):
“Size en çok sevdiğim ve kıyamet gününde bana mevkisi en yakın olanınızı bildireyim mi?” Bu sözünü iki veya üç defa tekrarladı. Ashap:
“Evet, bildir Ya Rasulallah” deyince:
“Ahlakı en güzel olanınızdır” buyurdu. (Ahmed, İbni Hıbban)
“Bana en sevgili olanınız ve bana ahirette de en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sizden en çok kızdıklarım ve ahirette bana en uzak olanlarınız da, ahlakı kötü olanlar, gevezeler, böbürlenenler ve boş boğazlardır.” (Ahmed, Taberani, İbni Hıbban, Tirmizi)

Güzel ahlaklıya Cenab-ı Hak cenneti vaad etmiştir

Allah (cc) İbrahim’e (as) şöyle vahyetti:
“ Ey Halilim, kafire karşı bile olsa ahlakını güzelleştir ki, iyi kimselerin vardığı yere varasın. Benim, ahlakını güzelleştireni Arşımın gölgesinde gölgelendireceğime, Cennetime yerleştireceğime ve kendime yaklaştıracağıma dair önceden verilmiş sözüm vardır. (Taberani)
Ebu Hureyre (ra) anlatır: Rasulullah’a (asm):
“İnsanları cennete girdiren şeylerin en çok neler olduğu” sorulduğunda:
“Allah’dan korkmak ve güzel ahlaklı olmak” cevabını verdi.
İnsanları cehenneme tıkan şeyler sorulunca da:
“Ağızla işlenen günahlar ve zina etmektir” buyurdu. (Tirmizi, İbni Hıbban, Beyhaki)
“Kul, ibadeti az olsa da güzel ahlakı sayesinde, ahiretin yüksek mevkilerine ve şerefine ulaşır. Yine kul kötü ahlakı ile de cehennemin en alt katına inecektir.” (Taberani)
“Muhakkak ki kul, güzel ahlakının sayesinde ahirette en büyük dereceye ulaşır, konakların en güzeline girer. Oysa ibadette kendisi zayıftır.” (Taberânî, Haraitî)
“Ben dün akşam acaib bir şey gördüm. Ümmetimden biri diz çökerek oturmuştu. Onunla Allah arasında perde vardı. Bu esnada güzel ahlakı geldi. (Perdeyi kaldırıp) onu Allah’ın huzuruna soktu.” (Haraitî)

“Sevap kefesine ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır.” (Taberani)

“Mizanın sevap kefesinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur.” (Tirmizi, Ebu Davud, Müsned)
“Kıyamet günü müminin mizanında güzel huydan daha ağır basacak hiçbir şey yoktur. Allah u Teala, yaramaz huylu hayırsız kimseyi asla sevmez.” (Tuhvet’ül-Ahvezi)
“Kıyamet gününde her hangi bir kulun terazisine konan en ağır şey takvası ve güzel ahlaktır.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Güzel ahlak Müslüman’ı geceleri Kur'ân okuyan kimselerin derecesine çıkarır

“Güzel ahlaklı Müslüman, iyi huyu, şeref ve cömertliği ile çok oruç tutan ve geceleri çok Kur'ân okuyan kişinin derecesine erişir.” (Ahmed, Taberani)
Güzel ahlak dünya ve ahiretin bütün hayrını içine toplar
Peygamberimizin hanımı Ümmü Habibe şöyle sormuştu:
“Ya Rasulallah, dünyada iki kere evlenen cennetlik bir kadının, ahirette her iki kocası da (kendisiyle birlikte) cennete girdiklerinde, bu kadın ilk kocasının mı olacaktır, yoksa son kocasının mı olacaktır?” Peygamberimiz şu cevabı verdi:
“O kadın, dilediğini seçmekte serbest bırakılır. (Elbette) dünyada kendisiyle en iyi şekilde geçinen güzel ahlaklısı(nı seçer), cennette kocası (o) olur. Ey Ümmü Habibe, (işte böyle) güzel ahlak, dünya ve ahiretin (bütün) hayrını toplayıp içine almıştır.” (Taberânî, Bezzar) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güzel Ahlaklı Kimseye Vaadedilen Mükafatlar

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com