" Allah (cc) " 1 yorum

 

 Allah (cc) Yaratılmayandır!

“Allah (cc) isterse kendinden bir tane daha yaratabilir mi?” diyenlere verilecek cevap nedir?

Bu soruda ciddi bir mantık hatası ve derin bir cehalet bulunmaktadır. Çünkü Allah’ın zatına ait olan bir sıfat da; “VÜCUD”tur. Yani Allah; varlığı kendine ait olup, var olmak için başkasına muhtaç olmayandır.
Dolayısıyla var olmak için başkasına muhtaç olan; “Allah” olamaz.
YARATICI; yaratılmamış olup, her şeyi Yaratandır.
Yaratılan ise; Yaratıcı tarafından yaratılmış olup, âciz, güçsüz ve yaratılmaya mahkûm olan yani asla yaratamayandır.
Oldukça açık olan bu izahtan sonra aklı olan herkes şüphesiz anlayabilir ki: “YARATILAN YARATICI OLAMAZ!” Yani Allah (cc)tarafından yaratılmış olan, adı üstünde yaratılmış(!)tır ve âcizdir. Görevi; var olmak için muhtaç olduğu Zât’a secde etmektir.
Allah (cc); “yaratılmamış” olandır. Yaratılmış olan “Allah” değildir!
Allah (cc), yaratıcı olma sıfatına “hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı ve hep var olduğu” için sahiptir. Tüm yaratılanlar ise; olmaları ya da olmamaları ihtimali eşitken, Allah (cc) tarafından, var olmaları istenenlerdir. Yani tüm yaratılanlar “onlardan üstün” ve “hep var olan” bir yaratıcıya muhtaçtırlar. Bu nedenle de “aciz ve güçsüz”dürler. Devamlı değişip, eskimeleri ve ölüme mahkûm olmaları da bunun ispatıdır. Yaratılan bir şey “yaratılmış” yani “aciz” olduğu için hiçbir zaman yaratıcı olamaz. Allah (cc) ise yaratılmamıştır ki yaratılan bir şeyin Allah olabileceği düşünülebilsin.
Allah (cc), Ehad’dir! Sınırsız, sonsuz, parçalara bölünme kabul etmez “TEK”tir
“De ki: “O Allah, Ehad’dir (birdir)!” (İhlâs, 1)
ALLAH (CC), EHADDİR’dir…
Yani sınırsız, sonsuz, parçalara bölünme kabul etmez “TEK”tir!
"Allah’ı kim yarattı" (haşa)diye düşünebilmek için, Allah’ın yönsel ya da boyutsal bir sınırı olması gerekirdi ki; o sınırın ötesinde O'nu meydana getirecek ikinci bir varlık bulunabilsin!.. Ve sonra da o ikinci varlık, kendisinden "Allah"ı meydana getirsin!..
Oysa Allah (cc)EHAD’dir! Sınırsız, sonsuz, zerrelere bölünmez “TEK”tir. Ebedi olan Allah’ın bir noktada bitip, o noktadan sonra ikinci bir varlığın başlaması nasıl düşünülebilir!?Demek ki;Allah’ı yaratabilecek ikinci bir varlığın olmasından bahsedilmesi sadece bir hezeyandan ibarettir.
Allah’ın sıfatları ezelîdir (başlangıcı yoktur) ve “sadece kendi Zâtına aittir”
Allah’ın VÜCUD (varlığı kendinden olmak),
İLİM (ezelî ve ebedî olarak her şeyi bilmek),
TAHLÎK (yaratma) gibi ezelî ve yalnız “kendi Zâtına ait sıfatlar”ı vardır.
Ezelî ve ebedî olmayan hiçbir varlık ezelî sıfatlara sahip olamaz. Yaratılmak bir başlangıç olduğuna göre; yaratılmış hiçbir varlık da ezelî olamaz.
Peki Allah’ın sıfatlarını üzerinde taşımayan bir varlığa nasıl “Allah” denilebilir!? Demek ki; Yaratıcıya ait olan ezeli sıfatlar bu sıfatlara sahip birden fazla vücudun varlığı görüşünü reddeder.
Yaratıcı, her şeye gücü yetendir
Allah (cc), Kadîr’dir. Yani her şeyi yaratabilecek güçtedir. Başka bir yaratıcı ya da yardımcıya ihtiyaç duyan YARATICI olamaz. Dolayısıyla Kudretiyle bu koca kâinatı yoktan var eden ve “her an” yeni bir kâinat yaratanAllah (cc) için “istese yaratabilir mi?” diye bir soru sormak yersizdir.
Allah (cc)abes iş yapmaz, yani Allah(cc) Hakîm’dir. Bu durumda her şeye gücü yeten ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın ikinci bir Allah'ı yaratabilmesinin mümkün olup olmadığını sormak saçma değil midir?
O Allah'tır. Yarattığı her şey O’nun tarafından yaratıldıklarını kabul edip kendisine secde etmeleri içindir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah (cc) Yaratılmayandır!

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
Ahmet burak "18.2.2014 19:36" tarihinde demiş ki:
Cok guzel izah edilmis. Allah razi olsun

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com