" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cuma Günü'nün Fazileti

Cuma gününü diğer günlerden ayıran hususiyetler nelerdir?

“Cuma günü” rahmet ve affa vesile olduğu için vicdanen bizi azap içinde bırakan gaflet ve günahlardan uzaklaştıracak harika bir fırsattır. Peygamber Efendimiz (asm) Cuma gününün faziletini, şerefini, kıymetini çok hadisleriyle bize müjdelemiş ve O’nun tarif ettiği şekilde geçirmemizi istemiştir. İşte Cuma gününün hususiyetleriyle ilgili birkaç Hadis-i Şerif:

Cuma günü, günlerin efendisidir“Allah (cc)indinde günlerin seyyidi cumadır. O, Kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir.” (Buhari)
Cuma günü, günlerin en kıymetlisidir“Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşura gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve cennette mü'minlerin bayramıdır.” (Riyadun-Nasıhin)

Cuma günü bayramların en kıymetlisidir

“Ümmetimin bayramları içinde Cuma’dan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekât namaz, Cuma günü dışındaki bin rekâttan efdaldir.” (Deylemi)

Cuma günü günlerin en hayırlısıdır


Evs ibnu Evs (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki: 


"Cum'a, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Âdem (in toprağı) o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. (Kıyamette) Sûr'a o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salâvatı çok okuyun. Zira salâvatlarınız bana arz edilir!"
Orada bulunanlar:
"Salâvatlarımız size nasıl arz edilir? Siz çürümüş olacaksınız!" dediler.
Aleyhissalatu vesselam:
"Allah-ü Teâlâ Hazretleri, Arz'a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı!” buyurdular.
(Ebu Davud, Nesai)

Cenab-ı Hakk kullarıyla cennette Cuma günü görüşecektirEnes b. Malik’in rivayet ettiği hadiste, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:
“Bana Cebrail (as) geldi. Avucunda beyaz bir ayna vardı. Bana:


“Bu, Cuma namazıdır, Rabbin onu, sana ve senden sonra ümmetine bayram olsun diye, farz kılmıştır,” dedi. Ben: 


“Bu günde bizim için ne vardır?” diye sordum. Şöyle dedi: 


“O günde, pek hayırlı bir vakit vardır. Kim o zaman içerisinde, kendisi için nasip edilen bir hayrı isterse, Allah (cc) onu kendisine verir. Ama istediği şey, kendisi için takdir edilmemişse, Allah (cc), ondan daha büyük bir nimeti kendisi için ahirete saklar. Kul kendisi için takdir edilmiş olan bir kötülükten Allah’a sığınırsa, Allah (cc) onu, ondan daha büyüğünden muhafaza buyurur. Cuma günü, meleklerin yanında günlerin en kıymetlisidir. Biz onu, ahirette yevmü’l-mezîd (ikramı çok olan gün) diye anarız.”
Resulullah (asm) buyurur ki:
“Cebrail’e: O güne niçin yevmü’l-mezid denir?” diye sordum. Şöyle dedi:
“Çünkü Azîz ve Celîl olan Rabbin, cennette beyaz misk ile donatılmış bir vadi hazırlamıştır. Cuma günü olduğunda, İlliyyînden Kürsü makamına iner.” Hadisin sonu şöyle bitmektedir:
“Yüce Allah, Cuma günü müminler için tecelli buyurur, onlar Allah’ın cemaline nazar ederler.”
(Taberani)

“Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.”

(İ.Gazali)"Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cuma’dır.”

derler. (Deylemi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cuma Günü'nün Fazileti

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com