" Mübarek Geceler " 1 yorum

 

 Miracın İnsanlığa Faydaları

Allah’ın Peygamber Efendimiz'i (asm) huzuruna çıkarmasıyla, insanın kâinatın sultanı olduğunu göstermiştir...

Miraç mucizesinin faydalı neticeleri beş yüzden fazladır. Biz burada yalnız beş tanesini kaydettik.

Miraç hâdisesinde Peygamber Efendimiz'e (asm) on sekiz bin âlem gezdirilerek hiçbir varlığın başıboş olmadığı gösterilmiştir

Peygamber Efendimiz(asm) Mirac'a çıktığında Allah'ın her şeyi kuşatan idaresini, dünyada ve semada hiçbir şeyin O’nun hakimiyetinin dışında olmadığını bizzat gördü. Böylelikle hiçbir varlığın amaçsız ve başıboş olmayıp Allah’ın emriyle büyük bir amaca hizmet ettikleri bilindi. Bütün âlem karışıklıktan, başıboşluktan, çaresizlikten Peygamber Efendimizin (asm) getirdiği bu hakikat nuruyla kurtuldu.

Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın hediyesi cennetin anahtarı olan namazı, cinlere ve insanlara Miraç'ta getirmiştir

İnsan için Allah (cc) ile görüşmek elbette en büyük şereftir. Bu şeref namaz ile mümkün olmuştur. Kâinatı sonsuz güzelliklerle donatan ve kendisine sonsuz ikramlarda bulunan rabbiyle görüşmek demek namaz ise, mü’minlere miraçta hediye gelmiştir. Peygamber Efendimiz (asm) Miraç ile Cenab-ı Hakk'ın makamına çıkmış, doğrudan doğruya onunla görüşmüş ve emirlerini işitmiştir. İnsanlığa da hediye olarak namazı getirmiştir. Namaz her mü'minin Allah (cc) ile hususi bir görüşmesidir.

Peygamber Efendimiz (asm) Miraç'ta cinlere ve insanlara ebedi saadet müjdesini getirmiştir

Hz. Muhammed (asm) Miraç Gecesi'nde ahireti, cenneti cehennemi bizzat görmesiyle ölümün bir son olmadığı hakikatini kuvvetlendirmiştir. İdam sehpasındaki bir insana affedilip muhteşem bir saraya alınacağı söylense ne kadar kıymetli bir haberdir. İşte ömrü geçici ve kısa olan insanların ve cinlerin Allah'ın emirlerine uymak kaydıyla ebedi saadetle müjdelenmeleri ne kadar büyük bir sevinçtir.

Hz Muhammed (asm) Miraç'ta Allah’ın cemalini gördüğü gibi her müminin dahi görebileceği müjdesini ve hediyesini getirmiştir!

Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:
Bir gece Resûlullah’ın yanında bulunuyorduk. On dördüncü gecesindeki aya baktıktan sonra şöyle buyurdu:
“Şu ayı hiç bir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de ayan beyan göreceksiniz.”
Suheyb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (asm) şöyle buyurdu:
“Cennetlikler cennete girince Allah Teâlâ onlara:
"Size vermemi istediğiniz bir şey var mı?" diye soracak. Onlar:
"Yâ Rabbî! Yüzlerimizi ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı, daha ne isteyelim" diyecekler.
İşte o zaman Allah Teâlâ perdeyi kaldıracak. Onlara verilen en güzel ve en değerli şey Rablerine bakmak olacaktır.”

Allah’ın Peygamber Efendimiz'i (asm) huzuruna çıkarmasıyla insanın kâinatın sultanı olduğunu göstermiştir

Basit bir askere büyük bir komutanlık makamı verilse ne kadar memnun olur. İnsan da madde itibariyle küçük, zayıf ve aciz bir mahlûk olduğu halde Allah (cc) ona bütün kâinatın üstünde bir makam vermiştir. Yarattıklarının içinde huzuruna aldığı tek varlık insandır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Miracın İnsanlığa Faydaları

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
sevda "13.6.2012 16:35" tarihinde demiş ki:
teşekkürler

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com