" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Regaib Gecesi'nin Önemi

Sen Receb-i Şerif’in ilk gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye Regaib gecesi demişlerdir...

Regaib, Arapça bir kelime olup “kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey” manalarını taşır. Bu geceye “Regaib” ismini melekler vermiştir.
Regaib, ihsanlar, ikramlar manasına da gelmektedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Fakat bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetlenmektedir.
Regaip Gecesinde bir rivayete göre; Peygamber Efendimiz (asm), muhterem validelerinin rahmine teşrif etmişlerdir.
Başka bir rivayete göre de, Peygamber Efendimiz (asm), ilk defa, Regaib gecesi, Cenab-ı Hakk’ın Tecelli-i Ef’al’inin (fiillerinin tecellisi) nuruna müstağrak (gark olmak) olmuştur. Hak Teâlâ Hazretleri'ne şükür için on iki rekât namaz kılmıştır.
Sebep ne olursa olsun, bu gece pek muhterem bir gecedir. Allah-ü Teâlâ’nın ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a (cc) yönelenlerin affedilmelerinin çokça ümit edilmesi ve Müminlerin samimiyet ve arzuyla Allah-ü Teâlâ’ya yönelmeleri sebebiyle bu geceye Regaib denilmiştir. “Ragibe” kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür.
Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz (asm) bu gece pek çok ruhani ahval ve ikramlara kavuşmuş olmakla Yüce Allah’a (cc) şükür için on iki rekât namaz kılınmıştır.
Bu gece Resulullah (asm) için salât-ü selam getirmek, O’nun varlığıyla iftihar ettiğimizin en temel göstergesidir. Ayrıca sıkıntıda olan tüm Müslümanlara dua edilmesi tavsiye edilir.
Cenab-ı Hak, bu gecede, müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenler Allah’ın affına mazhar olurlar.
Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Recep’in ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü O (cc), meleklerin kendisine Regaib ismini verdikleri bir gecedir. O gecenin üçte biri geçince, göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kâbe ve civarında toplanırlar. O anda Allah-ü Teâlâ onlara bir tecelli ile müttali olarak:
“Ey Benim meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin.” buyurur. Onlar da derler ki:
“Senden dileğimiz, Recep orucunu tutanları bağışlamandır.”
Allah-ü Teâlâ da:
“Muhakkak Ben bunu yaptım.” buyurur. (Gunyetü’t Talibin)
Rivayet edildi ki:
”Recep’in ilk Cuma gecesinin (Regaib’in) üçte biri geçince, bütün melekler Recep ayında oruç tutanlar için istiğfar ederler.”
“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.” (İbn-i Asakir)
Receb-i Şerif’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s Sağir)
Seksen küsur sene bir ömr-ü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selase-i mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaib'i tebrik ediyoruz. (Kastamonu Lahikası) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Regaib Gecesi'nin Önemi

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com