" Mübarek Geceler " 1 yorum

 

 Zilhicce Oruçları

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmanın önemi ve fazileti nedir?

• Peygamber Efendimiz (asm) Zilhicce oruçlarını asla terk etmezdi
Peygamber Efendimiz’in (asm) zevcesi Hafsa (ra) diyor ki:
"Resulullah (asm) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti." (Riyazü’s Salihin)
• Zilhicce oruçlarında köle azad etme ve sadaka sevabı vardır:

Hz. Aişe (ra) buyurur ki;
Bir delikanlı vardı ki; Zilhicce ayı girince oruç tutardı. Peygamberimiz (asm) bu halini öğrenince onu çağırarak ona “Bu günlerde niçin oruç tutuyorsun?” diye sordu.
Delikanlı, Peygamberimiz’e (asm):
“Ya Resulullah, anam babam yoluna feda olsun! Bu günler hac ve ibadet aylarıdır. Ola ki, Allah (cc)beni bu günlerde yapılan dualara ortak eder.” diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm) delikanlıya şöyle buyurdu:

“Senin oruç tuttuğun her gün için Allah (cc) yolunda yüz köle azad etmiş, üzerinde gaza ettiğin yüz deve ve yüz at vermiş kadar sevap vardır. Terviye günü (Kurban bayramı arefesinden bir gün önceki gün) gelince senin için Allah (cc) yolunda bin köle azad etmiş, üzerinde gaza ettiğin bin deve ve bin at vermiş kadar sevap vardır. Arefe günü de Allah (cc) yolunda iki bin köle azad etmiş, üzerinde gaza ettiğin iki bin deve ve iki bin at vermiş kadar sevap kazanırsın.
Kurban Bayramı’nın arefe günü oruç tutmak iki sene oruç tutmaya Aşure Günü oruç tutmak da bir senelik oruca bedeldir.” (İmam-ı Gazali)
• Zilhicce oruçlarında Hz. Eyyüp ve Hz. İsa’ya (as) verilen sevaplar kadar sevap vardır

Peygamberimiz (asm) buyuruyor ki:
“Kim Kurban Bayramı arefesinden bir gün önce oruç tutarsa, Allah (cc) ona Hz. Eyyüb’ün (as) karşılaştığı belalara karşı sabrederek kazandığı sevap kadar sevap verir. Arefe günü oruç tutana da Allah (cc) Hz. İsa’nın ki (as) kadar sevap verir. (İmam-ı Gazali) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zilhicce Oruçları

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
arife "30.10.2011 10:50" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun. Cenab-ı Hak Zilhicce oruçlarının kıymetini idrak edebilmemizi nasip eylesin.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com