" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Selam'ın Manası

Selam’ın nedir? Alimlerin selamın manası hakkındaki görüşleri nelerdir?

Lugat ve Kamus’ta “selam”

ın manası şöyledir:
• Ayıplardan, afetten salim oluş, selamet, iyi ve hayırlı çıkma, emniyet. Sulh. Asayiş. Bütün korktuklarından emin olma.
• Aşinalık, tahiyye (selamet üstünüzde olsun) manasıyla Esselamü Aleyke,ve Aleyküm diyerek dua ve aşinalık etme selam vermek; selam almak “Ve Aleykümüsselam” diyerek karşılık etmek, cevap vermektir.
• Allah’ın rızasına erişmek için müminlerin birbirlerine yaptığı dua.
• Mü’minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veya vasıta üzerinde olan yerde yürüyene; yüksekteki aşağıdakine ”Selamün Aleyküm” der. Selamı alan “Ve aleykümüsselam Ve Rahmetullahi Ve Berekatü” diyerek cevap verir. Evvela selam veren daha çok sevap kazanır.
• Fena ve zevalden salim olan Hak Tealanın esma-i hüsnasındandır. (Ya selam)

Selâm'ın ma'nâsı hususunda alimlerin farklı görüşleri vardır:

• Bir hadis-i şerifte selam'ın Allah'ın isimlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Böyle olunca esselâmu aleyküm demek, Allah'ın ismi üzerine olsun demektir. Kadı İyâz, muhâfaza ma'nâsına geldiğini, esselâmu aleyke'nin, "Allah' ın muhafaza ve koruması senin üzerine olsun" demek olduğunu, "Allah (cc) seninle olsun" "Allah'la beraber olasın" makamında bir dua olduğunu belirtir.
• Bazıları "Allah (cc) yaptıklarına muttalidir" ma'nâsını taşıdığını söylemiştir.
• Bazıları da şöyle der: "İçerisinde her çeşit hayır ma'nâlarını toplamış, fesat unsurlarını da tardetmiş bir ism-i ilahî, amellerin başında hayır ümidiyle zikredilir. Selam da, böyle karşılaşmalarda zikredilen bir Allah ismidir."
• İbn-i Dakîki’l-İd, İlmam şerhinde der ki; “selam birçok manalarda kullanılır. Selamet, tahiyye (selam verme), Allah’ın isimlerinden bir isim” devamla der ki, “Bazen sırf tahiyye manasına gelir. Bazen sırf selamet manasına gelir. Bazen de her iki manayı çalacak şekilde gelir.”
(Kütüb-i Sitte) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Selam'ın Manası

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com