" Muhtelif " 2 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Bir kimseyi kendine aşık etmek için dua edilebilir mi?

Ben bir kıza aşığım. Kendisini sevdiğimi bilmiyor. Onu kendime aşık etmek için aşık etme duasını okumam günah mıdır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Dua ederken daima hayırlısını istemek gerekir. Nitekim kul kendi hakkında neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemez. Çünkü insan zahire göre hareket eder. Talip olduğunuz kızın güzellik, ahlak, edep gibi müsbet huyları size cazip gelebilir. Fakat Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle her şeyi hakkıyla bilendir. Kulun hakkında en hayırlı olanı bilir, ona göre verir. Sizin;  hem karşı taraf, hem kendi hakkınızda ısrarla istediğiniz bir şey neticede belki sizin için büyük bir imtihan olabilir. Nitekim duanın kabul olmasının en önemli şartlarından birisi de ısrarla istemektir. Cenab-ı Hak’tan matluplarımızı isterken elbette ısrarla istemeliyiz fakat ısrarla kendi açımızdan gördüğümüz ve bizim için hayır gibi gözükeni değil, hakkımızda hayır olanı istemeliyiz. Görünüş itibarıyla bizim için hayır gözüken, hakikat itibarıyla şer olabilir. Dua etmekle ve duanın adabıyla ilgili olarak “Nasıl dua etmeliyiz?” adlı makalemize müracaat edebilirsiniz.

Unutulmaması gereken diğer önemli mevzu ise; sevdiğiniz kız hakkında onun da size aşık olması için ettiğiniz aşık olma duası, onun hukukuna müdahale hükmüne geçebilir . Çünkü dua etmek kişinin kaderini etkileyen ya da değiştiren etkenlerden bir tanesidir.

Cenab-ı Hak kul hakkından şehitleri dahi sorumlu tutmuştur. Kul hakkı kullarının birbirlerine karşı yaptıkları çok büyük bir zulümdür.
Hafız Ebu Bekr el Bezzar Müsned’inde der ki; Bize Ahmet İbn-i Malik’in Enes İbn-i Malik’in..Enes İbn-i Malik’ten, onun da Hz. Peygamber’den  (sav) naklettiğine göre şöyle buyurdular;
Zulüm üç çeşittir: Allah’ın bağışlamayacağı, Allah’ın bağışlayacağı ve Allah’ın bırakmayacağı zulüm.  Allah’ın bağışlamayacağı zulüm  (kendisine ortak koşmadır) . Allah’ın bağışlayacağı zulüm; kulların kendileriyle Allah arasında olan hususlarda kendilerine yapmış oldukları zulümdür. Allah’ın bırakmayacağı zulme gelince; o da kulların birbirlerine karşı yapmış oldukları zulümdür ki; Allah birilerinin hakkını diğerinden mutlaka alacak (kısas yapacak) tır. (İbn-i Kesir)
Netice olarak; sevmek, aşık olmak elbette günah değildir. "Sevmek kabiliyeti" Allah'ın kullarına ihsan ettiği hislerden bir histir. Fakat kulun unutmaması gereken husus; asıl sevilmeye layık olan "bize sevmeyi ve bütün sevdiklerimizi ihsan eden Rabbimiz" olduğudur.
İnsanın fıtratında karşı cinse muhakkak bir meyil vardır. Fıtrî olan bu meylin neticesinde muhabbet oluşabilir. (Hususen gayr-i meşru muhabbetlerin hasıl olacağı ortamlarda bulunmak bu neticeyi getirir.)
Böyle bir durumda aşık etme duası (yapılması caiz değildir) yapmak yerine önce hayır duada bulunup, karşı tarafla konuşulup, karşı tarafın da fikri alındıktan sonra mesele uygun bir dille izah edilmeli ve İslam dininin uygun gördüğü şekilde en kısa zamanda evlenilmelidir. Böyle bir imkân yoksa kişi iffetini muhafaza etmelidir. Konuyla ilgili olarak detaylı malumat için “Aşık olmak günah mı?” sorumuza müracaat edebilirsiniz.

Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Bir kimseyi kendine aşık etmek için dua edilebilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com