" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İslam'ın şartları nelerdir?

İslam'ın şartları nelerdir? İslam'ın beş şartı Kuran-ı Kerim'de nasıl geçmektedir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

İslam’ın beş şartı vardır. Bunlar:

1-      Kelime-i şehadet getirmek

2-      Namaz kılmak

3-      Ramazan orucunu tutmak

4-      Zekat vermek

5-      Hacca gitmek

"İslâm, beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek, Kâ'be'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak" (Buhârî, İmân, 1, 2; Müslîm, İmân, 19, 22; Tirmizi, İmân, 3; Nesâî, İmân, 13)

1. Kelime-i Şehadet Getirmek

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده رسوله.

"Eşhedü en lâ İlâhe İllallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve Resûlühu = Allah'dan başka ilah olmadığına şahidlik ederim. Yine Muhammed'in (asm) Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahidlik ederim." sözlerine "Kelime-i Şehadet" denir. "La İlâhe İllallah, Muhammed'ün Resûlüllah" sözüne de "Kelime-i Tevhid" denir. (Büyük İslam İlmihali, Akaid, Ömer Nasuhi Bilmen)

"Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene îmân etti, mü’minler de! Hepsi Allah’a, meleklerine, kitablarına ve peygamberlerine: “Peygamberlerinden hiçbirinin arasında ayırım yapmayız” diye îmân ettiler ve şöyle dediler: “İşittik ve itâat ettik! Rabbimiz! Mağfiretini dileriz; dönüş(ümüz) ancak sanadır!” (Bakara, 285)

2. Namaz Kılmak

"... Muhakkak ki namaz, mü’minler üzerine vakitleri belirli (bir farz) olarak yazılıdır." (Nisa, 103)

"Öyle ise, akşama girdiğinizde ve sabaha girdiğinizde Allah’ı tesbîh edin (akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın)! Hâlbuki göklerde ve yerde hamd, O’na mahsustur. Akşama doğru ve öğlene girdiğiniz zaman da (Allah’ı tesbîh edin! İkindi ve öğle namazını kılın)!" (Rum, 17-18)

"(Habîbim, yâ Muhammed!) Artık (onların) söylediklerine sabret; güneşin doğmasından önce (sabah namazını) ve batmasından önce (ikindi namazını kılarak) Rabbini hamd ile tesbîh et! Gecenin bir kısım saatlerinde ise (akşam ve yatsı namazını) ve gündüzün etrâfında (öğle namazını kılarak) tesbîh et ki (sana verilecek sevâb ile) hoşnûd olasın!" (Taha, 130)

Namaz ibadeti hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

3. Oruç Tutmak

“Ey îmân edenler! Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi, oruç tutmak (sizin de) üzerinize farz kılındı; tâ ki (günahlardan) sakınasınız.” (Bakara, 183)

“(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki; insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile batılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere, Kur'ân onda indirilmiştir. Öyle ise içinizden kim o aya erişirse, artık onda oruç tutsun! Kim de hasta olur veya yolculukta bulunursa, artık (onun üzerine, tutamadığı günler) sayısınca başka günler (de oruç tutma borcu) vardır. Allah size kolaylık ister ve size zorluk istemez. İşte (bütün bunlar) sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirmesine mukabil (tekbir getirerek) Allah’ı büyük tanımanız içindir; hem ta ki şükredesiniz.” (Bakara, 185)

Oruç ibadeti hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

4. Zekat Vermek

“Sadakalar (zekatlar), Allah’tan bir farz olarak ancak, fakirlere, yoksullara, (zekatı toplamak için memur kılınmakla) onun üzerine çalışanlara, kalpleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (azad edilmek üzere efendisiyle belli bir bedel karşılığında anlaşmış olan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara mahsustur. Ve Allah, Alîm (menfaatinize olanı hakkıyla bilen)dir, Hakim (en doğru hükmü veren)dir.”(Tevbe, 60) 
“Hem namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükûa edin!” 
(Bakara, 43)

“Namazı hakkıyla eda edin ve zekatı verin! Hem kendiniz için hayır (ve hasenat)dan ne takdim eder (hazırlar)seniz, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla görendir.” (Bakara, 110)

Zekat ibadeti hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

5.Hacca Gitmek

“Şüphesiz ki insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'deki mübarek ve âlemler için hidayet vesilesi olan Kâbe’dir Orada apaçık alâmetler vardır, İbrahim'in makamı vardır Kim oraya girerse emin olur Oraya (gitmeye) yol bulabilen kimseye Allah için Kâbe’yi ziyaret etmek farzdır. Kim nankörlük eder (de imkânı olduğu halde haccetmez)se (bilsin ki) Allah âlemlerden müstağnidir.” (Âli İmran, 96–97)

“İnsanlar arsında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” (Hac, 22–27)

"Hac ve umreyi de Allah için tamamlayın!..." (Bakara, 196)

Hac ibadeti hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İslam'ın şartları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com