" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cevşen insanı kötülüklerden, hastalıklardan vs. korur mu?

Cevşen takmanın hükmü nedir? İmkan bulunmuyor bazen okumaya takmak da okumak hükmünde midir? Yoksa şirk midir? Tuvalete girilir mi boynunda iken? Ya da erkekler arka ceplerine koydukları cüzdana sürekli üstünde bulunsun diye cevşen koyabilir mi? Cevşen gerçekten insanı kötülükten beladan hastalıktan korur mu? Yoksa cevşene inanmak takmak günah mı? Abdestsiz okunur mu cevşen? Bu konularda bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
İçinde sadece ayet, dua veya Allah’ın isimleri bulunan muskaları (cevşen) takmakta beis yoktur
İslam'da böyle mübarek duaların okunması, takılması ve hastalara üflenmesi gibi şeyler vardır ve hakikattir.
Te'sirin ve şifanın Allah'tan olduğuna inanarak, içlerine sadece ayet veya Allah'ın isim ve sıfatlarının yazılmış olduğu bir muskayı taşımada bir beis yoktur. (Sünen-i Darimi)

Amr b. Şuayb’ın (ra) dedesinden rivayete göre, Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
…“Allah’ın gazabı ve azabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve bana yaklaşmalarından Allah’ın eksiksiz olan tam kelimelerine sığınırım.” Bu durumda hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah b. Amr, akıl baliğ olan çocuğuna bu duayı belletir. Okuyamayacak küçük çocuklar için bir kağıda yazıp onun boynuna asardı. (Tirmizî)
Cevşen takmak veya cevşen duasını okumak kişiyi musibetlerden ve hastalıklardan korur
Hz. Ali (ra) ve Hz. Hüseyin’den (ra) rivayetle:
“Peygamberimiz’den (asm) işittim. Kendisi bir gün zırhını giymiş oldukları halde Uhud Dağı’na gidiyordu. Hava gayet sıcaktı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular:
“Gökyüzüne baktım ve dua ettim. Gök kapıları açıldı. Cebrail (as) nurlara bürünmüş olduğu halde nazil oldu. Dedi:
“Sana Cenab-ı Hak’tan selam ve tahiyye ve ikram hediye getirdim.”
Ben ta’zimen selamlarını aldım. Cebrail (as) buyurdular:
“Üzerinden şu zırhı çıkar, bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük te’siri vardır.”
Peygamber (asm), Cibril-i Emin’e sordu:
“Bu duanın te’siri ve hassası yalnız bana mıdır? Yoksa ümmetime de şamil midir? Cebrail (as) dedi:
“Ya Resulallah! Bu duanın sevabını Allah-ü Azimüşşan’dan gayrı kimse bilemez.” (Cevşen Meali)

Niyetimize dikkat ederek cevşen takmanın her hangi bir sakıncası yoktur. Hadisten de anlaşıldığı gibi Hz. Cebrail (as) Peygamber Efendimize (asm) zırh olarak cevşen duasını taşımasını ve okumasını tavsiye etmiştir. Demek ki; kişi cevşen duasını her zaman okumaya vakit bulamasa bile üzerinde taşımasında fayda vardır. Çünkü cevşen takmak, insanı musibetlerden ve birçok şerden korumaktadır.
Üzeri sarılı, içi görünmeyen muska ve cevşenlerle tuvalete girilebilir
Üzeri sarılı veya deri ile kaplı, içi görünmeyen cevşen gibi dualarla tuvalete girmekte bir beis yoktur. Ancak şeffaf olup, içi görünen veya üzerinde yazı olan cevşen ve kolyelerle tuvalete girerken ise elbisenin içine sokulması yahut çıkarılması gerekmektedir.
Enes bin Malik’ten rivayet edilmiştir:
“Peygamber (asm) helaya gittiği zaman elindeki yüzüğü çıkarırdı. Çünkü üzerinde “Muhammed Resulüllah” ibaresi yazılı idi. (Halil Gönenç, Fetvalar)
Hz. Enes (ra) anlatıyor:
"Resülullah (asm) helâya girince yüzüğünü çıkarırdı." Ebu Dâvud, Tahâret 10, (19); Tirmizi, Libâs 16, (1746); Nesâi, Zinet 54, (8, 178)
Cüzdanda cevşen duası bulundurulabilir. Ancak üstünde cevşen bulundurmak isteyen kişinin bu cevşeni üzerinde gezdirmesi -mesela boynuna asması- daha sıhhatli olacaktır. Çünkü cüzdan her zaman kişinin üstünde bulunmaz. Hem de cüzdan da cevşen olduğu unutulup, üstüne oturulabilir yahut cüzdan kenarda köşede bırakılabilir. Bu gibi durumlara karşı dikkatli olmak lazım geldiğinden cevşeni üstünde bulundurmak isteyen kişinin boynuna asması daha iyi olacaktır.
Zaruret olmaksızın cevşen gibi duaları abdestli okumak daha faziletlidir
Eğer bir zaruret yoksa Cevşen’ül Kebîr duasını abdestli okumak daha faziletlidir. Eğer Cevşen’ül Kebîr duasının bulunduğu kitapta Kur’an-ı Kerîmden sureler bulunuyorsa mutlaka abdestli tutulmalıdır. Ayrıca yalnız ibadet ederken değil sair vakitlerde de abdestli olmanın, her Müslüman’ın alışkanlık haline getirmesi gereken önemli bir sünnet olduğu da unutulmamalıdır.

Cevşen hakkında malumat almak için tıklayınız.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cevşen insanı kötülüklerden, hastalıklardan vs. korur mu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com