" Cimrilik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İnsanların en cimrisi kimdir?

Cenab-ı Hak katında insanların en cimrisi kimdir?

Cevap:

En cimri insan peygamberimize salâvat getirmeyendir

Avf bin Malik (ra) rivayet ediyor:
“İnsanların en cimrisi, yanında benim adım anılıp da bana salâvat getirmeyendir.”
(Deylemî)
“Asıl cimri, yanında ismim anıldığı halde bana salâvat getirmeyendir.”
(Tirmizî)

İnsanların en cimrisi selam vermede cimri davranandır

Ebu Hureyre’den (ra) rivayetle:
“İnsanların en cimrisi selam vermede cimri davranan, insanların en âcizi de dua etmekte âcizlik gösterendir.” (Ebu Ya’la)
Enes’den (ra) rivayetle:
“İnsanlar selam vermemekle cimriliğin doruğuna ulaşırlar.”
(Ebu Nuaym)

Cimri kimseler Allah’a (cc) verdikleri sözden dönenlerdir

“Onlardan kimisi de; “Yemin olsun ki, eğer (Allah) fazlından bize verirse, mutlaka sadaka (ve zekâtını) vereceğiz ve mutlaka salihlerden olacağız” diye Allah’a söz verdi.
Fakat (Allah) fazlından onlara verince, onda cimrilik ettiler ve onlar (Allah’a itaatten) yüz çeviren kimseler olarak (sözlerinden) döndüler.
İşte Allah’a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söyleye gelmeleri sebebiyle, (Allah da) akıbetlerini kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalplerinde (devam edecek) bir nifak yaptı.”
(Tevbe, 75-76-77)

Cimriler Allah (cc)katında şımarık kimselerdir

“Yeryüzünde ve nefislerinizde baş(ınız)a gelen hiçbir musibet yoktur ki, mutlaka onu yaratmamızdan önce bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) olmasın! Şüphesiz ki bu, Allah’a göre pek kolaydır.
Ta ki elinizden gidene üzülmeyesiniz ve (Allah’ın) size verdiği ile şımarmayasınız! Çünkü Allah, bütün kendini beğenenleri, çok övünenleri sevmez.
Onlar (o şımaran kimselerdir) ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. İşte kim (Allah yolunda sarf etmekten) yüz çevirirse, artık (bilsin ki) şüphesiz Gani, Hamîd ancak Allah’tır.”
(Hadid, 22-23-24)

İnsan şerde feryat edici, hayırda cimridir

“(O ateş, Hakka) arkasını dönüp (itaatten) yüz çeviren ve (mal) toplayıp da saklayan kimseyi (kendine) çağırır!
Şüphesiz ki insan, çok hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır!
Ona şer dokunduğu zaman, sızlanıcı (feryat edici)dir!
Ona hayır dokunduğu zaman da cimridir (Allah yolunda sarf etmez, şükretmez).”
(Mearic, 17-21) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İnsanların en cimrisi kimdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com