" Cimrilik " 1 yorum

 

 Cimrilik nedir?

Cimrilik nedir? Cimrilik nasıl izah edilebilir?

Cevap:

“Nefsin mal hırsı” şeklinde tercüme ettiğimiz kelimenin Arapçası “şuhh” dur.
Şuhh nefsin cimrilik, eli sıkılık, hasislik denilen hırs ve kıskançlık huyu demektir. Yine cimrilik denilen “buhl” bunun fiiliyattaki tezahürüdür. Yani nefiste bulunan hırs ve cimrilik hasletine “şuhh” bu hasletlerin fiile dökülmesine de “buhl” denir.
Bazıları da insanın kendi elindekini kıskanmasına “buhl”, herkesin elindekini kıskanmasına da “şuhh” demişlerdir.
İmam-ı Gazali der ki:
“Cimrilik, dünyaya bağlanmanın meyvesidir. Cömertlik ise, zühdün yani dünyaya kıymet vermemenin meyvesidir. Meyveye yapılan övgü muhakkak ki meyveyi veren ağaca yapılmış olur. Cömertlik, gerçek tevhit ve hakiki tevekküle ermenin sonucudur. Yani Allah’ın yaptığı va’de ve rızık hususunda verdiği garantiye samimi olarak inanmaktan neş’et eder. Bunlar ise, tevhit ağacının meyveleridir. Cimrilik ise şirkten neş’et eder. Bu da sebeplere bağlanıp kalmaktan ve Allah’ın vaadi hususunda düşülen şekten neş’et eder.”
(Kütüb-i Sitte)
“Sehavet ve cimrilik her ikisi de bir takım derecelere ayrılır. Sehavet, cömertliğin en üst derecesi, kendisi muhtaç olduğu halde başkasına tercih edip, ona sarf eden kimsenin derecesidir. Cömertlik hakikatte, kişinin muhtaç olmadığı bir malı, bir muhtaç veya gayr-ı muhtaca vermesinden ibarettir. Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına sarf etmek bundan daha ileridir. Cömertliğin en son haddi, kişinin muhtaç olduğu şeyi başkasına vermesi olduğu gibi, cimriliğin de en son derecesi, kişinin ihtiyacı olan bir şeyden kendini mahrum etmesi, kendi şahsına harcamamasıdır.” (Zübdetü’l-İhya, yh418)

Cimrilik en şerli haslettir

“İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.” (Ebu Dâvud)

Cimrilik mümin hasleti değildir

Ebu Said el-Hudri’den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurmaktadır.
“Mümin bir kimsede (şu) iki özellik bir arada bulunmaz:
1.Cimrilik 2. Kötü ahlak.”
(Tirmizî)

Cimrilik en belalı hastalıktır

“Hangi hastalık cimrilikten daha belalı olabilir ki? (Taberani / Cem’ul Fevaid )

Cimrilik en kötü huydur

Ebu Hureyre(ra) der ki: Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu işittim:
“Kişi de bulunan en kötü huy, hırslı bir cimrilik ile zaaf derecesinde korkaklıktır.”
(Ebu Davud / Cem’ul Fevaid)
Ebu Hureyre’den (ra):
Resulullah’ın (asm):
“Bir kişi de bulunan şeylerin en kötüsü, ağlayıp sızladığı cimrilik, teşebbüsü engelleyen korkaklıktır.” buyurduğu rivayet edilmiştir.”
(Ebu Davut, İbn Hıbban / Tergib ve Terhib)

Cimrilik Allah’ın (cc) buğz ettiği haslettir

Ebu Zer (ra) Resulullah (asm) :
“Üç sınıf insanı Allah(cc) sever, üç sınıf insana da buğzeder.” buyurdu dedi. Ve hadisi anlatarak şöyle tamamladı:
“Allah (cc) zinakâr ihtiyara, cimriye ve büyüklük taslayana buğzeder.”
(İbn Hıbban / Tergıb ve Terhib)
Ali (ra) rivayet ediyor:
“Allah (cc),hayatında iken cimri, ölüm anında ise cömert olan kimseye buğz eder.”
(Hatib)

Cimrilik Peygamber Efendimiz’in (asm) Allah’a (cc) sığındığı hasletlerden biridir

Hz. Enes b. Malik (ra) der ki:
Peygamberimiz (asm)şöyle dua ederdi:
“Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve beni düşkün bırakacak bir ihtiyarlıktan sana sığınırım. Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım.”
(Buhari / Cem’ul Fevaid) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cimrilik nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
meryem "21.9.2012 11:55" tarihinde demiş ki:
güzel

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com