" Cimrilik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cimriliğin sebebi ve ilacı nedir?

İnsan niçin başkalarına karşı cimrilik gösterir? Cimrilikten nasıl kurtulmalıyız?

Cevap:

Cimriliğin sebebi mal sevgisidir. Mal sevgisinin de iki sebebi vardır:

Onlardan biri uzun emelle beraber ancak mal ile elde edilen şeyleri sevmektir. İnsanoğlu bir gün sonra öleceğini bilse çoğu zaman malıyla cimrilik yapmaz. Çünkü bir gün veya bir ay veya bir sene muhtaç olacağı miktar yakındır. Eğer kısa emelli olmasına rağmen çocukları varsa çocuklar uzun emelin yerine kaim olur. Çünkü kişi onların geride kalacaklarını kendi nefsinin kalacağı gibi takdir eder. Onlar için mal toplar. Ve bunun için de Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
“Çocuk cimriliğe korkaklığa ve cehalete teşvik edici bir sebeptir.”
(İbn-i Mâce)
Buna fakirlik korkusu, rızkın gelmesine az güvenmek de eklendiği zaman şüphesiz ki cimrilik daha da güçlenir.
Diğeri de malın bizzat kendisini sevmesidir. Zira insanların bir kısmı vardır ki ömrünün geri kalan kısmında kendisine yetecek kadar malı vardır. Eğer normal infak etse bile geride binlerce dirhemi kalacaktır.

Cimriliğin sebebi hırstır

Abdullah bin Ömer (ra) der ki: Resulullah (asm) bize hitap etti ve dedi ki:
“Zulümden kaçınınız! Çünkü zulüm, kıyamet günü insanı karanlıkta bırakır. Haddi aşmaktan, buna yeltenmekten ve hırstan kaçınınız. Sizden öncekiler hırs yüzünden helak oldular. Hırs onlara akrabalık bağını kesmeyi emretti, kestiler. Cimriliği emretti, cimri oldular, günahı emretti, günaha girdiler.”
(Ebu Davut, Hakim / Tergib ve Terhib)

Anne ve babalık mahiyetini tam bilmeyenebeveyn için çocuk, cimrilik, korkaklık ve üzüntü vesilesidir.

Havle binti Hâkim’den rivayetle:
“Çocuk anne babasını cimri, korkak, cahil ve üzüntülü yapar.”
(Hâkim / Müstedrek)
Nefis ve şeytan, çocuğu olan anne babalarla biraz daha fazla uğraşır. Normalde cömert, cesur, bilgili ve neşeli olmaları gereken ebeveyni cimri, korkak, cahil ve üzüntülü hale getirmeye çalışılır. Şöyle ki:
Anne baba “ Çocuğum var, onları geçindirmem lâzım, istikbale hazırlayıp, onlara bir şeyler bırakmalıyım” der. Bunda ilk bakışta yanlışlık yoktur. Ama bu duygu anne babayı öylesine sarar ki bu hizmetleri yapacağım diye bütün bütün cimrileşir, beş kuruşluk hayır dahi yapmaktan çekilir. Fakir fukaraya hiç bir şey vermez. Oysa her şeyin yeri başkadır. Biri diğerine engel değildir. (Camiü’s Sağir)
“Çocuk sahibi olan baba onu yetiştirmek maksadıyla ölümden korkar, cihada gitmek istemez. Çünkü şehit olursa çocuk bakımsız kalacak endişesine kapılır. Aynı şekilde, malını mülkünü çocuğu için harcamayı düşünerek cimrileşir.”
(Kütüb-ü Sitte)

Cimriliğin ilacı ise;

Halid bin Zeyd (ra) rivayet ediyor:
“Zekât veren, misafire yemek yediren, felakete uğrayanlara yardımda bulunan kişi cimrilikten kurtulmuştur.”
(Taberani, Ebu Ya’lâ)
Her haslette olduğu gibi cimrilik hasletinin ilacı da başta o hasletin kendisinde bulunduğunu kişinin tesbit etmesi ve hadiste de bildirildiği gibibu hasletin üzerine giderek izalesine çalışılmasıdır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cimriliğin sebebi ve ilacı nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com