" Hz. Muhammed (asm) " 6 yorum

 

 Kainat Hz. Muhammed’in (asm) hürmetine mi yaratıldı?

Peygamber Efendimiz (asm) neden “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” hitabına mazhar olmuştur?

Cevap:

Âlemlerin, Peygamber Efendimiz’in (asm) hürmetine yaratılmasına dair kutsî hadisler yani “manası bakımından Allah Teala katından, lafız bakımından Peygamber Efendimiz’den (asm) olan hadisler” bulunmaktadır:
Deylemi’nin İbn Ömer’den nakline göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
“Bana Cibril geldi ve “Ya Muhammed! Sen olmasaydın cennet yaratılmazdı, sen olmasaydın cehennem yaratılmazdı” dedi." (Keşfül hafa.c.1.s.45.hn.91)
Taberani, Hakim, Ebu Nuaym, Beyhaki ve İbn Asakir’in Hz. Ömer (ra)den rivayet ettiklerine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
“Âdem işlediği günahı işlediğinde başını semaya kaldırdı ve “(Allah’ım) Muhammed hakkı için beni bağışlamanı istiyorum” dedi. Allah ona “Muhammed kimdir?” diye vahiyle sordu. Adem “Beni yarattığın zaman başımı arşına kaldırdığımda orada “Allah’dan başka ilah yoktur, Muhammed onun resulüdür” yazılı olduğunu gördüm. Bundan bildim ki, senin katında İsmini ismin ile beraber yazdığın bu zattan daha şerefi yüce kimse yoktur.” Dedi. Allah ona “Ey Adem! O senin zürriyetinden gelecek peygamberlerin sonuncusudur. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım” buyurdu.” (Ed-Dürrül Mensur.c.1.s.142)
Yine benzer bir rivayeti Hakim Müstedrek’inde “isnadı sahihdir” kaydıyla İbn Abbas’dan (ra) rivayet etmiştir. (Müstedrek. c.2.s.671)
Cenab-ı Hak Peygamberimize niçin böyle hitap etmiştir?
Bir okulda, talebeler, kitaplar, eğitim için her türlü ihtiyaçlar temin edilmiş olsa, fakat öğretmen olmazsa, bütün yapılan masraflar boşa gider. Öğretmen olmadan eğitim olmaz. Bu kâinatı okul, şuur sahibi varlıkları ise öğrenci olarak kabul edelim. Peygamberimiz de (asm) bu okulun öğretmeni durumundadır. Nasıl öğretmen olmayınca, bütün eğitim faaliyetleri boşa gidiyorsa, Peygamberimiz (asm) olmayınca da, bütün ilahi hikmetler boşa gidecektir. Bu yüzden Peygamberimiz’e (asm) Cenab-ı Hak’kın “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım” demesi yerindedir. Teşbihte hata olmasın, bu hakikat okul yaptıran şahsın öğretmene hitaben “Sen olmasaydın ben bu okulu yaptırmazdım” demesine benzer.
Burada şu akla gelebilir: Tek peygamber bizim peygamberimiz değildir, 124 bin peygamber geldiği rivayet ediliyor. Peygamberimiz de onlardan biri olduğuna göre, -onların en üstünü olmakla beraber- niçin bu hitaba, o mazhar olmuştur?
Bu soruya yine okul misalinden yola çıkarak cevap verelim. Bir okul düşünelim ki, bu okulda 12 bin talebe olsun. Bu okuldaki 4 bin talebeye 120 öğretmen eğitim yaptırırken, geriye kalan 8 bin talebeye bir tek öğretmenin diğer öğretmenlerden daha mükemmel bir şekilde eğitim yaptırdığını farzedelim. Okulu yaptıran zat her ne kadar o okulda 120 öğretmen olsa bile, okulun üçte ikisine tek başına mükemmel bir eğitim yaptırıp, talebe yetiştiren öğretmene “Sen olmasaydın ben bu okulu yaptırmazdım” demesi yanlış olmaz.
Peygamberimiz (asm):
“Cennet ehli 120 saftır. Onların 80 saffı bu ümmetten, 40 saffı ise diğer ümmetlerdendir” buyurmuştur. (Tirmizi.c.4.s.683.hn.2546)
Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, cennetin üçte ikisini Peygamberimizin ümmeti dolduracaktır. Bu yönüyle O (asm) peygamberler arasında müstesna bir şahsiyettir. Muhakkak ki, bütün peygamberler ilahi hikmetleri insanlık âlemine öğretmişlerdir, ama onun tebliğ ve talimi bütün peygamberlerin hizmetinden büyük ve geniş olmuştur. Bu yüzden de o “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım” hitabına mazhar olmuştur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kainat Hz. Muhammed’in (asm) hürmetine mi yaratıldı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
emrulah "7.9.2011 13:20" tarihinde demiş ki:
çok güzel olmuş.Allah razı olsun
azra "3.2.2012 12:52" tarihinde demiş ki:
çok anlaşılır olmuş Allah razı olsun!
aduvaismail "11.6.2012 17:22" tarihinde demiş ki:
emeginize degmiş yüreginize sglk:DD
gülşah "19.4.2013 12:22" tarihinde demiş ki:
allah razı olsun güzel cevap...
kohrinenes "28.8.2013 18:43" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun.. Bunun izahı daha güzel yapılamazdı heralde...
Meral Ayata "12.2.2014 22:15" tarihinde demiş ki:
çok güzel yorumlamışsınız Allah razı olsun..

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com