" Kader " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İslam'ı hiç duymamış kimseler mesul olacak mı?

Ömrü boyunca İslam’ı duyma şansı olmamış kişiler iman etmedikleri için sorumlu olacak mı?

Cevap:

“Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap ediciler değiliz.” (İsra, 15)
İtikadî mezhep imamlarından İmam-ı Maturidî’ye (ra) göre İslam’ın hiç duyulmadığı bir ülkede dünyaya gelen bir insan, sadece Allah’ı tanıyıp iman etmekten sorumludur. Namaz ve diğer ibadetlerden sorumlu değildir.
Diğer mezhep İmamı Eş’ari’ye (ra) göre ise; Allah’a inanmakla da sorumlu değildir. Çünkü onun karşısına İslam’ı ve Allah’ı anlatan hiç kimse ve hiçbir şey çıkmamıştır. Hatta böyle bir ülkede olup İslam’ın kötü olarak anlatıldığı insanlar da sorumlu olmayacaklardır.
"Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz." (Bakara, 286) İslam âlimleri bu ayeti çeşitli yönlerden tefsir etmişlerdir:
Bunlardan birisi " İslam dininin ulaşmadığı dünyanın ıssız bir yerinde yaşayan kimselerin sorumlu olmayacaklarını, çünkü insanların bir peygamberin yardımı olmadan yahut Allah'ın bildirdiği hükümleri bilmeden tek başına Allah'ı bulmasının müşkil olduğu" şeklinde yorumlanmıştır. Ondandır ki peygamberlerin gelmesine ihtiyaç olmuştur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İslam'ı hiç duymamış kimseler mesul olacak mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com