" Kur'an-ı Kerim " 1 yorum

 

 Fatiha suresinin fazileti nedir?

Selamun Aleyküm.. 1-Neden sadece namaz kılarken her rekatta Fatiha okunur? 2-Neden namaza başlarken Fatiha ile başlarız da başka bir süre ile başlamayız? selam ve dua ile...

Cevap:

Aleykumselam Değerli Kardeşimiz;
Fatiha Suresi
1-Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2-Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
3-(O,) Rahmândır, Rahîmdir.
4-Dîn (hesab) gününün mâlikidir.
5-(Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
6-Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!
7-Kendilerine ni‘met verdiğin kimselerin yoluna; gazab edilmiş olanların ve dalâlete düşenlerin (yoluna) değil! (Âmîn!)
Fatiha Suresinin namazın her rekâtında okunması Fatiha’nın faziletindendir
Bu sûreye, Kur’ân-ı Hakîm’in başlangıç sûresi olması cihetiyle, açan veya açıcı ma‘nâsında “Fâtiha” ismi verilmiştir. Ayrıca, namazın her rek‘atında tekrarlanan yedi âyet olması cihetiyle سَبْعَ الْمَثاَن۪ي denir. Ve Kur’ân’ın bir nevi‘ fihristi, özü, esâsı ve bütün ma‘nâ ve hükümlerine şâmil olması cihetiyle de اُمُّ الْكِتاَبِ [Kitâbın anası] gibi ünvanları olan bu sûrenin daha başka isimleri de vardır. (Nesefî, c. 1, 29)
Fatiha Suresi okunmadan kılınan namaz eksiktir
Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Kim Fâtihâ-i şerîfe sûresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nâkıstır -bu sözü üç kere tekrarladı- eksiktir." (Kütüb-i Sitte)
Ebû Saîd (ra) anlatıyor: "(Namazda) Fatiha sûresi ile kolaya gelen bir miktar (Kur'ân âyetin)i okumakla emrolunduk." (Ebu Davud)
Hz. Câbir (ra) demiştir ki: "Kim Fatiha'yı okumadan bir rek'at namaz kılarsa, imamın arkasında bulunmadığı takdirde, namaz kılmış sayılmaz." (Muvatta, Tirmizi)
Fatiha’daki zikir yaratılış gayemiz olan ibadete işarettir
Kainatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye “Ben, cinleri ve insanları ancak bana imân ve ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 56) ferman-ı celilince, ibadettir.
Hamd ise, ibadetin icmali bir sureti ve küçük bir nüshasıdır.  Elhamdülillah'ın bu makamda zikri, hilkatin gayesini tasavvur etmeye işarettir. (İşaratül İcaz)
Kur’ân-ı Kerim’in sevapça en üstün suresi Fatiha’dır
Ebu Saîd İbnu'l-Muallâ (ra) anlatıyor: "Ben Mescid-i Nebevî'de namaz kılıyordum. Resûlullah (asm) beni çağırdı. Fakat (namazda olduğum için) icabet edemedim. Sonra yanına gelerek: Ey Allah'ın Resûlü namaz kılıyordum (bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim). Bana: "Allahu Teâla Kitab'ında "Ey iman edenler, Allah ve Resûlü sizi çağırdıkları zaman hemen icâbet edin" buyurmuyor mu?" (Enfal, 24) dedi ve arkasından ilave etti: "Sen mescidden çıkmazdan önce, sana Kur'ân-ı Kerîm'in (sevapca) en büyük sûresini öğreteyim mi?" dedi ve elimden tuttu. Mescidden çıkacağı sırada ben: "Sana en büyük sureyi öğreteceğim" dememiş miydiniz? dedim. Bana: "O sure Elhamdü lillâhi Rabbi'l âlemin dir ki(namazlarda tekrar tekrar okunan) yedi âyet (es-Seb'u'l-Mesânî) ve bana verilen yüce Kur'ân'dır" buyurdu. (Buhârî, Tefsir 1; Nesâî, İftitah 26; Ebû Dâvud, Vitr 15)
Allah Tevrat'ta da İncil'de de Ümmu'l-Kur'ân (Kur'ân'ın anası olan Fatiha sûresi) gibisini indirmemiştir
Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamber (asm), Ubey İbnu Ka'b'a (ra) uğradı. O namaz kılıyordu... "Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü'l-Celâl'e yemin ederim ki, Allah, Fâtiha'nın bir mislini ne Tevrat'ta, ne İncil'de ne Zebur'da, ne de Furkân'da indirmemiştir. O (namazlarda) tekrarla okunan yedi âyet ve bana ihsân edilen yüce Kur'ân'dır." (Tirmizi, Sevâbu'l-Kur'ân 1, 2878)
Fatiha Suresi, duanın en yücesidir
"Zikrin en üstünü 'la ilahe illallah', duanın en yücesi 'elhamdülillâh'tır" (Tirmîzî, "Duâ", 9)
"Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür" (İbn Mâce, "Nikâh", 19)
Fatiha Suresini okuyan Tevrat, İncil, Zebur ve Kurân’ın tamamını okumuş gibi olur
Hüseyin'den (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Cenab-ı Hak gökten yüz dört kitap indirdi. Bunların yüzünün bilgisini, Tevrat, İncil, Zebur ve Furkân'a koydu. Sonra bu dört kitabın taşıdığı ilimleri Furkâna (Kurana); Furkân'ın ilimlerini, Mufassal sûrelere; Mufassal sûrelerin ilimlerini Fâtiha'ya koydu. Kim Fatiha Sûresi'nin tefsirini bilirse, Allah'ın indirdiği bütün kitapların tefsirini bilmiş olur. Kim Fatiha Sûresini okursa, sanki Tevrat, İncil, Zebur ve Furkân'ın tamâmını okumuş gibi olur." (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb)
Fatiha Suresi daha önce hiçbir peygambere verilmeyen bir nurdur
Abdullah b. Abbas diyor ki:
"Bir gün Resulullah (asm), Cebrail ile birlikte otururken yukarıdan bir gıcırtı işitti. Cebrail (as) başını yukarı doğru kaldırdı ve şöyle dedi: "Bu, bugün gökte açılan bir kapıdır. Bu kapı bu güne kadar hiç açılmamıştı. O kapıdan bir melek indi. Bu melek yeryüzüne inen bir melektir. Bir güne kadar hiç inmemişti. Melek selam verdi ve şöyle dedi: "Senden önce hiçbir Peygambere verilmeyen ve sadece sana verilen şu iki nurdan dolayı sana müjdeler olsun. Bunlar, Fatihatül Kitap ve Bakara suresinin sonudur. Bunlardan okuduğun her harfin karşılığı mutlaka sana verilecektir. (Müslim, K. el-Müsafirm, bab: 254, Hndis No: 806/Nesai K. el-iftilah. bab: 25)
Fatiha Suresi her derde şifadır
 “Ölüm dışında Fatihatu'l-Kitab her derde şifadır." (Deylemi)
Fatiha Suresi manası itibarıyla Kurân-ı Kerim’in temeli hükmündedir
“Kur’ân Fâtiha’da, Fâtiha dahi Besmele’de münderic (içinde) olduğuna ehl-i keşif müttefiktirler (ma‘neviyât ehli olan evliyâlar ittifâk etmiştir).” (Zülfikār, 25. Söz)
Fatiha sûre-i celilesi, bizlere vazifelerimizi telkin ve ilham ediyor. Buyurulmuş oluyor ki: "Ey insanlar!, uyanınız, şu sonsuz kâinatın yaratıcısının büyüklüğünü düşününüz. O, ne büyük bir yaratıcıdır, ne muazzam bir besleyicidir. Bütün mahlûkatı için ne kadar rahmet ve merhameti vardır. Bütün âlemlerin müstakil sahibi ve hâkimi yalnız odur. Artık -Yarabbi! Yalnız sana ibâdet ederiz. Yalnız senden lütuf ve ihsan bekleriz- diyerek kulluğumuzu arz ederiz. Doğru yola gitmenizi muhterem kulların izlerini takibe muvaffakiyetinizi O Kerem sahibi Yaratıcıdan niyaz ediniz. Küfür ve isyan ile doğru yolu kaybetmiş, dalâlet içinde kalmış, insanlık için bir fitne, korkunç bir belâ mahiyetinde bulunmuş, dinsiz, ahlâksız, sapık kimselere uymaktan, onların iğfallerine kapılmaktan emin olmanızı da O rahmet ve ihsanı sonsuz olan kerem sahibi ve merhametli mabudunuzdan istemeye devam ediniz. Ey insan toplulukları! Sizin için bundan başka selâmet ve saadet yolu yoktur."
 Fatiha Sûre-i celilesi işte bizleri böyle bir uyanışa, bir yalvarış ve yakarışa ve bir yükselişe davet edip durmaktadır. (Ömer Nasuhi Bilmen)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Fatiha suresinin fazileti nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
meleklerım "24.6.2013 06:22" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun sızden acıklamanızı kopyalayıp baska bır sıtede yayınlayabılırmıyım ıznınızle herkes faydalanıp ogrensın dıye

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com