" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kuran-ı Kerim’de kainatta başka canlıların yaşadığına dair ayet var mıdır?

Kainatta başka canlıların yaşamasıyla ilgili Kuran-ı Kerim’de ayet var mıdır?

Cevap:

Kuran’da geçen mahluk çeşitleri dört kısımdır:

a) Akıl ve hikmet (düşünme) kuvveti bulunup, şehevî ve tabiî kuvveti bulunmayanlar. Bunlar, meleklerdir.
b) Bunun tam aksi olanlar ki, bunlar da hayvanlardır.
c) Her iki çeşit kuvvetten uzak olanlar. Bunlar, bitkiler ve cansızlardır.
d) Kendisinde her iki çeşit kuvvet de bulunan varlıklar. Bunlar, insanlardır. (Fahrettin Razi)
• Bu mahluklar ile ilgili ayetler:
“Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.” (Abese, 27-32)
“Dünya hayatının misali, ancak gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri, onun sayesinde (yetişip) birbirine karışmıştır.” …(Yunus, 24)
“O vakit meleklere: “Adem’e secde edin!” demiştik; (cinlerden olan) İblis hariç, hemen secde ettiler. (O) dayattı ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu.” (Bakara, 34)
• Hadisler:
Ebu Hüreyre şöyle dedi:
Bir gün Resulullah (asm) elimi tutarak şöyle buyurdu:
“Allah, toprağı cumartesi günü yarattı. Oradaki dağları pazar günü, ağaçları pazartesi günü, sevilmeyen şeyleri salı günü, nuru çarşamba günü yarattı. Hayvanları yeryüzüne perşembe günü yayıp dağıttı. Adem’i yaratılanların sonuncusu olarak cuma gününün son saatlerinde, ikindiyle akşam arasında yarattı.” (Müslim, Ahmed İbni Hanbel)
Salı günü yaratılan sevilmeyen şeylerin neler olduğu konusunda fazla bilgi yoktur. Salı günü demirin yaratıldığına dair zayıf bir rivayet vardır. (Heysemî, Mecme‘u’z-zevaid)
Sevilmeyen şeylerin demir gibi madenler olduğunu söyleyenler herhalde bu ve benzeri rivayetlere dayanmışlardır. Şayet sevilmeyen nesneler ölüm ve afet gibi şeyler ise, buna dair de bir rivayet bulunmaktadır.
Buna göre cuma günü yıldızlar, güneş, ay ve melekler, aynı günün muhtelif saatlerinde ise ecel, afet ve Hz. Adem yaratılmıştır. (Hakim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kuran-ı Kerim’de kainatta başka canlıların yaşadığına dair ayet var mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com