" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Miras ayetleri adil midir?

Kurân’da geçen miras ayetlerinde erkeğe iki, kadına bir pay verilmiştir. Bu paylaşım adil midir, hikmeti nedir?

Cevap:

“Allah size çocuklarınız hakkında, erkeğe iki kadın payı kadar (mîras vermenizi) emreder! Artık (çocuklar) ikiden fazla kız iseler, o hâlde (ölenin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ama (o vâris) bir tek kız ise, bu durumda (mîrâsın) yarısı onundur. Bununla berâber (ölenin) çocuğu varsa, ana-babası için, (o) ikisinden her birine, bıraktığı (mîrâsı)ndan altıda bir düşer. Fakat çocuğu yok da (sâdece) ana-babası ona vâris olursa, artık annesine üçte bir düşer (kalan babasınındır). Fakat kardeşleri varsa, o takdirde ettiği vasiyetten veya borçtan sonra annesine altıda bir düşer. Babalarınız ve oğullarınız; bilmezsiniz ki, onların hangisi fayda bakımından size daha yakındır. (Bütün bunlar) Allah’dan birer farîzadır. Muhakkak ki Allah, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
Hem eğer çocukları yoksa, zevcelerinizin bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat çocukları varsa, yapacakları vasiyetten veya borçtan sonra, artık bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bununla birlikte eğer (sizin) çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onların (hanımlarınızın)dır. Fakat çocuğunuz varsa, bu durumda yapacağınız vasiyetten veya borçtan sonra bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Buna rağmen eğer bir erkek veya bir kadına, (kendi) evlâdı ve babası olmadığı hâlde (yakın akrabâsı olarak) vâris olunur da (aynı anneden) bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunursa, o takdirde onlardan her birine altıda bir düşer. Fakat bundan daha çok iseler, o hâlde (vârise) zarar verici olmadan edilen vasiyetten veya borçtan sonra, onlar üçte birde ortaktırlar. (Bütün bu mîras taksim usûlü) Allah’dan birer emirdir! Allah ise, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Halîm (azabda hiç acele etmeyen)dir.” (Nisa, 11-12)
Tenkit edilen bu meselede aslında Kur'ân; (kız kardeş 1 + kocası 2 = 3) (erkek kardeş 2 + eşi 1 = 3) olmak üzere eşitlik sağlayarak adaletini gösterir.
Bir kadının hayatı boyunca kendisini idare ve himaye edecek birine ihtiyacı vardır. Geçim yükü ve himaye vazifesini ise Allah (cc) erkeğin omzuna yüklemiştir. Hem kendisini, hem de eşini olmak üzere en az iki kişinin geçimini sağlamak zorundadır. Bunun yanında çocuklarını, annesini, babasını ve gerekirse yakın akrabalarını da geçindirmek erkeğe düşer.
Erkek, babasının malından üçte ikisini almakla bu malın ikide birini karısının ihtiyaçlarına harcaması gerektiği için kendisine bir pay kalacaktır. Böylelikle babasının malından bir pay alan kız kardeşiyle denk olup aynı payı almış olacaklardır. Neticede (kız kardeş 1 + kocası 2 = 3) (erkek kardeş 2 + eşi 1 = 3) olmak üzere eşitlik sağlanmış olur.
İşte; tenkit edilen bu mesele aslında Kurân’ın adaletinin bir göstergesidir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Miras ayetleri adil midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com