" Kurban " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kurban edilecek hayvan hamile ise ne yapılması gerekir?

Kesilen hayvanın karnından yavru çıkarsa ne yapmalıdır? Yavrunun etini yemek helal midir? Kurbanlık hayvan kesilmeden yavrusu doğarsa ne yapılmalıdır?

Cevap:

Hamile kurbanın hükmü dört mezhebe göre farklılık teşkil eder

Biz Fahr-i Kâinat Efendimiz’e (asm):
“Ey Allah’ın Resulü! Biz bazen deve boğazlıyoruz. Yahut da sığır ya da koyun kesiyoruz. Karnında yavru buluyoruz. Bu yavruyu atalım mı, yoksa yiyelim mi? diye sorduk:
“İsterseniz onu yeyiniz. Çünkü onun kesimi annesinin kesilmesiyledir." buyurdu.”
(Tirmizi, İbn-i Mace)
“Ana karnındaki yavru annesinin bir parçası olduğundan anneyi kesmekle yavru da şer an kesilmiş olur. Bir başka ifadeyle, anneyi kesmek yavruyu da kesmek yerine geçer. Annesinin eti gibi onun eti de helal olur. Binaenaleyh kesilen bir hayvanın karnında ölü olarak çıkan ve ya hatta can verirken çıkan bir yavrunun eti de annesinin eti gibidir.”
Said Bin Müseyyeb, İmam Şafiî, Ahmed, İshak, Ebu Yusuf, Muhammed (ra) bu görüştedirler. Bu imamlara göre;
“Bu yavrunun tüyleri bitmemiş bile olsa, eti yine helaldir. Delilleri ise Abdullah Bin Ömer'den (ra) rivayet edilmiş olan:
"Cenin kesimi annesinin kesiminden ibarettir, tüyleri ister çıkmış olsun isterse çıkmamış olsun” mealindeki hadis-i şeriftir.
(Zürkanî, Şerh-ü Muvalta)
İmam Malik’e (ra) ve El-Leys'e (ra) göre ise;
“Hayvanın kesilmesiyle karnındaki yavrunun da kesilmiş sayılması için yavrunun kıllarının bitmiş olması şarttır. Delilleri ise:
"Deve kurban edildiği zaman, karnındaki yavrusunun organları teşekkül etmiş, tüyleri çıkmış ise, bu yavru annesiyle beraber kesilmiş sayılır.” (İmam Malik, Muvatta) mealindeki hadis-i şeriftir.
Fakat İmam Malik (ra) ile El-Leys'e (ra) göre:
Tüyleri çıkmamışsa kesilse de eti helâl olmaz.”
İmam Ebu Hanife'ye (ra) göre;
“Anne karnından ölü olarak çıkan yavru annesinin kesilmesiyle kesilmiş olmaz. Bu yavrunun eti haramdır. Çünkü ölü hükmündedir. Onun etinin helal sayılabilmesi için ana rahminden diri olarak çıkması ve ayrıca kesilmesi gerekir."
(Sünen-i Ebu Davud)

Annesi kesilmeden ana rahminde ölen yavrunun eti haramdır

“Annesi kesilmeden önce, ana rahminde ölen bir yavrunun etinin yenmesi haramdır ve anasının kesilmesiyle de temizlenemez. Bu hususta tüm İslâm âlimleri ittifak etmişlerdir.” (Sünen-i Ebu Davud)

Yavrusu kurban kesilmeden önce doğarsa annesiyle birlikte kesilir

“Kurbanlık bir hayvan kesilmeden önce doğursa, yavrusu da kendisi ile beraber kesilir. Çünkü yavru anasına bağlıdır. Eğer yavru kesilmeyip satılırsa, parasını sadaka olarak vermek gerekir.” (Büyük İslam İlmihali)
Elbette en uygunu hamile olmayan bir kurban tercih etmektir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurban edilecek hayvan hamile ise ne yapılması gerekir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com