" Melekler " 1 yorum

 

 Cebrail'in (as) şu anki vazifesi nedir?

Cebrail.as. vahiy meleği olduğuna göre son Peygamber Hz. Muhammed (sav) de vefat ettiğine göre Cebrail as. ın şu andaki vazifesi nedir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Cebrail’in (as) tek vazifesi vahiy getirmek değildir. Cebrail’in (as) daha bir çok vazifesi vardır.
Cebrail (as) meleklerin peygamberlerinden olup Allah’ın emirlerini meleklere bildirir.
"Şübhesiz o (Kur’ân), elbette çok şerefli bir elçinin (Cebrâîl’in, vahiyden ibâret) sözüdür! (O elçi) pek kuvvetlidir; arşın sâhibi (Allah’ın) katında çok i‘tibarlıdır. (O Cibrîl,) orada (melekler tarafından kendisine) itâat edilendir; (vahiy husûsunda) çok güvenilendir!" (Tekvir, 19-21)
Pek kuvvetli, yüklendiği elçilik görevini, aldığı emri yerine getirmede güçsüz değil; karşı konulmaz, kuşku götürmez büyük bir kuvveti var, güçlü bir elçi. Öyle ki, "Çok çetin kuvvetlere sahip, güçlü."(Necm, 5-6)
Arş'ın sahibi olan ve onu gönderen yüce Allah'ın katında çok itibarlı, yani büyük bir şeref ve itibarı var.
Öyle ki orada sözü dinlenen, yüce Allah'ın huzurunda Allah'a yakın melekler ona itaat eder, emrini dinlerler. Ondan emir alır ve ona başvururlar. Güvenilir, her yönüyle kendisine güvenilebilir, vahyi iletmekte ve elçilikte son derece emin, "Benim güvenilirliğim şu: Bana bir şey emredilsin de ben o emrin dışına çıkayım, böyle bir şey olmaz." diye kendisinden rivayet olunduğu üzere, aldığı emirde asla sınırı aşmaz, görevini gereği gibi yerine getirir. Getirmiş olduğu vahiyle kusuru, hatası, hainliği düşünülemez." (Elmalı Hamdi Yazır-Hak Dili Kuran Dini)

"Kendisine (o vahyi), kuvveleri şiddetli, mükemmel bir akla sâhib olan (Cebrâîl) öğretti. Bunun üzerine (göğe) doğruldu." (Necm, 5-6)
"Hz. Aişe'den yapılan bir nakle göre söz konusu âyetteki öğretici, Cebrail olarak tefsir edilmiştir. Lafzın zahirî anlamı da bu görüşe daha yakın olduğundan tefsircilerin çoğu, bu mânâyı tercih etmişlerdir. Nitekim Beydâvî, "Şiddetli kuvvetlere sahip bir melek ki o, Cebrail'dir. Zira Cebrail, harikaların gösterilmesinde bir vasıtadır." demiş (tir)."(Elmalı Hamdi Yazır-Hak Dili Kuran Dini)
Cebrail ve diğer melekler Kadir gecesinde her bir iş için yeryüzüne inerler.
"Melekler ve Ruh (Cebrâîl), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler)."(Kadr, 4) ayetinden de anlaşıldığı üzere Kadir gecesinde Cebrail (as) her bir iş için yer yüzüne iner.
Cebrail’in (as) daha bunlar gibi pek çok vazifesi olup meleklerin en önemli vazifelerinden birinin de Rablerini tesbih etmek olduğu unutulmamalıdır.
Cebrail’in (as) isimleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cebrail'in (as) şu anki vazifesi nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
Burak "9.10.2013 20:44" tarihinde demiş ki:
Saolun Bizi Dinimiz Hakkında Bilgilendirdiğniz İçin...

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com