" Melekler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Melekler insanları seviyor mu?

Melekler insanları seviyor mu? Eğer seviyorlarsa bu sevgilerinin nedeni Allahü Teala'nın emretmesi mi? Yoksa bu durum gerçekten insanlara duydukları sevgiden mi kaynaklanıyor?

Cevap:

Meleklerin akılları, hisleri nefis ve şeytanın etkisinden uzak olduğu için iradelerini bir şeyi yapmak için kullanacaklar ise Allah’ın istediği şeyde severek kullanırlar. Eğer iradelerini bir işi yapmamak için kullanacak olurlarsa o da yine Allah’ın istemediği, yasak ettiği emirlerini yapmamakta kullanırlar. Ve bundan çok büyük lezzet alırlar. Çünkü onların lezzetlerini aza indirecek nefis ve şeytan gibi sebepleri yoktur.
Meleklerin nefisleri (iyiliği ve kötülüğü emreden) olmadığı için Allah’ın (cc) emirlerini iradeleriyle isteyerek insanların bile anlayamayacakları bir lezzetle yaparlar. Bundan dolayı Rablerinin izni ve rızası dışındaki hiçbir şeye de istek duymazlar.
Melekler Allah’ın (cc) rızası için yaşayan insanları severler. Günah işlediklerinde afları için “…artık tevbe edip senin yoluna uyanlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru!” ( Mü’min, 7) diye dua ederler.
İnkâr eden insanlar için “Elbette Allah’ın (size olan) gazabı, sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür; çünki (siz) îmâna da’vet ediliyordunuz, fakat inkâr ediyordunuz.” (Mü’min, 10) diyerek lanet ederler.
Bir kulun Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanıp kazanmadığını, kendisine en yakın melek olan Cebrail (as) olsa bile, Allah (cc) bildirmeden bilemez. Bunun için Rabb’imiz sevdiklerini ve sevmediklerini meleklerine bildirmiştir.
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (asm) buyurdu ki: “Allah (cc) bir kulu sevdi mi, Cebrail’e (as) şöyle seslenir:
“Ben falanca kişiyi seviyorum, sen de sev!” Bunun üzerine semada aynı şekilde nida edilir. Sonra, arz ehli arasına onun sevgisi indirilir. Bunu şu ayet ifade etmektedir:
“Doğrusu îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onlar için, (kalblerde) bir sevgi kılacaktır." (Meryem, 96)
“Allah (cc) bir kula buğzetti mi, Cibril’e (as) seslenir: Ben falancaya buğuz ediyorum. Bu şekilde semada nida edilir. Sonra, yeryüzüne onun hakkında buğuz indirilir.” (Tirmizi, Tefsir, Meryem)
Cenab-ı Hak meleklerine de nefis verse idi o zaman onların insanlardan bir farkı kalmayacak ve muhabbet hususunda da insanlar gibi olacaklardı. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Melekler insanları seviyor mu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com